Moda endüstrisinin global ekonomi üzerindeki etkisi nedir?

Moda endüstrisi, tekstil üretiminden perakende satışa kadar çeşitli alanları içerir ve milyonlarca iş olanağı sağlar. Bu endüstrinin küresel ekonomi üzerinde nasıl bir etkisi vardır? Hangi ekonomik göstergeler, moda endüstrisinin sağladığı katma değeri belirler? Moda endüstrisinin ekonomiye katkısı ağırlıklı olarak hangi ülkeler üzerinden sağlanmaktadır ve bu ülkelerin moda endüstrisindeki yerleri nedir? Son olarak, modanın ekonomiye olan bu etkisi gelecekte hangi faktörler tarafından şekillendirilmiş olabilir?