Moda endüstrisinde trendler nasıl belirlenir ve ikonlaştırılır?

Moda dünyasında trendlerin belirlenmesi ve ikonlaştırılması süreci nasıl işler? Belirli bir stilin veya ürünün trend haline gelmesi ne gibi faktörlere bağlıdır? Moda evleri ve tasarımcılar trendlerin belirlenmesinde ne rol oynarlar? Belirli bir trendin geniş kitleler tarafından benimsenmesi ve ikonlaştırılması süreci neleri içerir? Bu süreçte toplumun, medyanın ve ünlülerin etkisi ne derecede önemlidir?