Erkek moda trendleri nelerdir?

Dünya genelinde erkek moda trendleri nelerdir? Hangi parçalar popüler hale gelmiştir ve neden? Bu trendlerin gelişiminde hangi etmenler önemli rol oynamıştır? Bu konu üzerine yaptığınız araştırmalar ve bulgular nelerdir? Mekansal ve zamansal olarak bu trendlerin değişimini analiz etmek için hangi verileri ve yöntemleri kullandınız?