Sürdürülebilir Moda Nedir?

Sürdürülebilir moda, çevreye ve işçi haklarına zarar vermeden moda ürünlerini üreten ve dağıtan bir yaklaşımdır. ‘Sürdürülebilir moda’ teriminin ne anlama geldiğini açıklar mısınız? Bu yaklaşıma örnek teşkil eden markalar ve onların bu konuda atılmış oldukları adımları bize anlatabilir misiniz? Sürdürülebilir moda hareketinin önemi ve moda dünyasına olan etkisi nelerdir? Ayrıca, tüketiciler olarak sürdürülebilir moda uygulamalarını nasıl destekleyebiliriz?