Köprü ağları ile tam dallanma ağlarının yapısında ne fark vardır?

Köprü ağları ve tam dallanma ağları; iki farklı ağ topolojisi tipidir ve her biri belirli bir ağ yapısı ve erişim prosedürünü temsil eder. Bu iki ağ topolojisi tipi arasındaki temel farkları, özellikle veri akışının yönlendirilmesi ve dağıtılması, ağdaki cihaz sayısı ve kapasiteye ilişkin özellikler ve ağın genel performans ve güvenilirliği bağlamında açıklar mısınız? Ayrıca, hangi durumlarda biri diğerine göre daha avantajlı olabilir ve nedenini de belirtebilir misiniz?