Cross bağlantı nedir? İki bilgisayar arasında cross bağlantı yapmanın amacı ve anlamı nedir?

Bilgisayarlar arasında veri aktarımı yapmak için genellikle ağ kullanılır ancak iki bilgisayar arasında daha direkt bir bağlantı oluşturmak için çapraz (cross) bağlantı kullanılır. Bu tür bir bağlantı nasıl oluşturulur ve tam olarak hangi durumlarda kullanılır? İki bilgisayar arasında cross bağlantı yapmanın genel amacı ve bu tür bir bağlantı ne anlama geliyor?

1 Beğeni

Cross Bağlantı (Crossover Connection)

Cross bağlantı, iki aynı tür cihazı (örneğin iki bilgisayar veya iki switch) doğrudan birbirine bağlamanın bir yoludur. Bu, genellikle bir Ethernet kablosu ve RJ-45 konnektörleri kullanılarak yapılır. Standart bir ethernet kablosunda, belirli pinler belirli sinyaller için ayrılmıştır. Bir cross kablosunda, bu pinler çaprazlanır, böylece bir cihazdan gelen veriler doğrudan diğer cihaza gider.

Amacı ve Anlamı

Cross bağlantının ana fikri, iki cihaz arasında doğrudan bir veri yolu oluşturmaktır. Bu, bir ağ üzerinde dolanmanın getirdiği ek gecikme ve potansiyel karmaşıklığı ortadan kaldırır. Bu tür bir yapılandırma genellikle performans veya basitlik nedenleriyle tercih edilir. Ayrıca, çoğu modern ethernet kartı, ağ kablosunun tipini otomatik olarak algılayabildiği için, cross bağlantıları kullanmanın teknik zorlukları genellikle minimaldir.

Cross Bağlantının Oluşturulması ve Kullanılması

Bir cross bağlantı oluşturmak için, bir ucu standart ethernet kablosu düzenine (T568A veya T568B) ve diğer ucu çapraz düzene (T568A’daki B’ye veya T568B’daki A’ya) sahip bir ethernet kablosu gerekir. Kablonun her iki ucunda da çapraz bağlantı yapısı olan diyagramlara ve rehberlere kolayca erişilebilir.

Cross bağlantı genellikle iki bilgisayar arasında hızlı ve direkt bir bağlantı oluşturmak veya ağındaki diğer cihazların dikkatini dağıtmadan iki cihaz arasında büyük miktarda veri taşımak için kullanılır. Bilgisayar onarımı, ağ testi veya bir ağın basit bir bölümünü oluşturmak gibi durumlarda kullanılabilir.

TERİMLER:

RJ-45: Ethernet kablolamasında kullanılan standart bir konnektör tipi.
Ethernet Kartı: Bir bilgisayarın bir Ethernet ağına bağlanmasını sağlayan bir donanım bileşeni.
T568A ve T568B: RJ-45 konnektörlerini kablolarla nasıl düzenleyeceğinize dair standart rehberler. Her biri, belirli bir pin setinin belirli bir sinyalle ilişkilendirilmesini belirtir.
Switch: Bilgisayarlar, sunucular, yazıcılar ve diğer cihazlar için bir ağ bağlantı noktası görevi gören bir ağ cihazı.

1 Beğeni

Cross Bağlantı (Çapraz Bağlantı) Nedir?

Cross bağlantı, iki cihaz arasında doğrudan bir bağlantı kurmayı mümkün kılan bir kablo düzenleme yöntemidir. Bilgisayar ağlarında bir cihazla başka bir cihaz arasında veri alışverişini sağlamak için kullanılan bu yöntem, özellikle iki bilgisayarın birbirine bağlanması gerektiğinde faydalıdır.

Cross Bağlantının Amacı ve Anlamı

Cross bağlantının genel amacı, iki cihaz arasında bir hub, switch, router ya da başka bir ağ altyapısı kullanmadan doğrudan bir iletişim kanalı oluşturmaktır. Bu yöntem, veri aktarımı açısından basit ve maliyet etkin bir çözüm sunar. Ayrıca, iki cihaz arasındaki iletişim hızını artırabilir ve ağ trafiğini azaltabilir, zira veri doğrudan hedefe yönlendirilir.

Cross Bağlantının Oluşturulması

Cross bağlantı oluşturmak için özel olarak yapılandırılmış bir Ethernet kablosu kullanılır. Bu kablo, crossover kablo olarak adlandırılır ve iki ucunun farklı şekilde dizilmiş olan pin yapısına sahiptir. Standart bir Ethernet kablosunun her iki ucundaki pinler aynı sıraya göre düzenlenirken, crossover kablosunda bir uçtaki iletim (TX) pinleri, diğer uçtaki alım (RX) pinleriyle yer değiştirir.

Crossover Kablosu Oluşturma Adımları

  1. RJ45 konektörlerinin bir ucu T568A standardına, diğer ucu ise T568B standardına göre sıralanır.
  2. Bu sayede bir uçtaki iletim pimleri (genellikle 1 ve 2 numaralı pimler), diğer uçtaki alım pimleri (genellikle 3 ve 6 numaralı pimler) ile çaprazlanır.
  3. Hazırlanan crossover kablo, iki bilgisayarın ağ kartları arasında fiziksel bir bağlantı oluşturmak için kullanılır.

Cross Bağlantının Kullanım Alanları

Cross bağlantı, özellikle aşağıdaki durumlarda tercih edilir:

  • İki bilgisayarın kısa süreliğine veya geçici olarak birbirine doğrudan bağlanması gerektiğinde.
  • Küçük bir ağ ortamında, minimal maliyetle iki cihaz arasında veri aktarımının yapılması istendiğinde.
  • Ağ altyapısının olmadığı veya ağ cihazlarının kullanılmasının gerekmediği basit topolojilerde.

Cross Bağlantının Limitasyonları

Her ne kadar pratik bir çözüm olsa da, cross bağlantının bazı sınırlamaları vardır:

  • Sadece iki cihaz arasında bağlantı kurulmasına izin verir; dolayısıyla, üç veya daha fazla cihazı birbirine bağlamak için uygun değildir.
  • Kablonun mesafesi, Ethernet kablo standartlarının izin verdiği maksimum uzunlukla sınırlıdır.

TERİMLER:

Hub, Switch, Router: Ağ cihazları olup, birden çok cihazı bir araya getirerek ağ üzerinden veri alışverişi yapmalarını sağlarlar.
Ethernet Kablosu: Bilgisayarları ve diğer ağ cihazlarını birbirine bağlamak için kullanılan kablolama türü.
RJ45: Ethernet kablosu üzerinde kullanılan 8 pinli plastik konektör.
TX/RX: TX (Transmit), veri gönderme pimlerini; RX (Receive), veri alım pimlerini işaret eder.
T568A/T568B: Ethernet kablolarının uçlarını bağlamak için kullanılan iki farklı pinout standardı.
Pinout: Bir konektörün veya kablonun hangi pimlerinin ne işlev gördüğünü tanımlayan sıralama veya yapısı.