Bilgisayar ağları nasıl kurulur ve nasıl yönetilirler?

Bir bilgisayar ağı nasıl kurulur, hangi önemli bileşenler ve protokolleri içerir? Hangi tür bilgisayar ağları vardır ve her birinin avantajları ve dezavantajları nedir? Dahası, bu ağların bakım ve yönetim süreci nasıl gerçekleştirilir? Bilgisayar ağının güvenliğini sağlamak için ne tür önlemler alınmalıdır?

Bilgisayar Ağlarının Kurulması ve Yönetimi

Bir bilgisayar ağı, bilgisayarların ve diğer cihazların iletişim kurmak için birbirine bağlandığı bir sistemdir. Bir bilgisayar ağını kurmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir:

 1. Ağ topolojisi seçimi: Bilgisayarlar ve ağ bileşenlerini nasıl bağlayacağınızı belirlemeniz gerekmektedir. En yaygın ağ topolojileri arasında yıldız, halka, ağaç ve düğüm noktalı ağ bulunmaktadır.

  Ağ Topolojileri:

  • Yıldız Topolojisi: Her cihazın bir anahtar veya ana bilgisayara bağlandığı bir yapıdır. Bilgisayarlar bir merkezi noktaya bağlanır ve diğer cihazlara bağlanmak için bu merkezi noktayı kullanır. Bu topoloji, tek bir cihazın arıza yapması durumunda ağ performansının etkilenmesini engeller.
  • Halka Topolojisi: Her cihazın ağdaki diğer cihazlara doğrudan bağlı olduğu bir döngüye sahiptir. Bilgisayarlar iletimi sırayla yapar ve halkanın her iki tarafındaki cihazlar arasında doğrudan iletişim sağlar. Bu topoloji, verilerin bir halka üzerinde dolaşmasına izin verir.
  • Ağaç Topolojisi: Bir ana bilgisayarın birden çok alt bilgisayara bağlı olduğu bir yapıdır. Ana bilgisayar, alt bilgisayarların yönetimi için merkezi bir noktadır. Bu topoloji, büyük ağları yönetmek ve yönlendirmek için kullanılır.
  • Düğüm Noktalı Ağ: Her cihazın başka bir cihazla doğrudan bağlı olduğu bir ağ yapısıdır. Bu topoloji, cihazların hızlı ve doğrudan iletişimini sağlar.
 2. Ağ bileşenlerinin seçimi: Ağın ihtiyaçlarına bağlı olarak gerekli ağ bileşenlerini seçmeniz gerekmektedir. Buna ağ anahtarı (switch), rota (router), modem, kablolama, ağ yazılımı ve ağ kartları gibi bileşenler dahildir.

 3. Ağ protokollerinin seçimi: Ağ protokolleri, bilgisayarların ve diğer cihazların iletişimini sağlayan kurallar ve standartlardır. En yaygın kullanılan ağ protokolleri arasında TCP/IP, Ethernet, Wi-Fi, DNS ve DHCP bulunmaktadır. Bu protokollerin seçiminin, ağın kullanım senaryosuna ve ihtiyaçlarına uygun olması önemlidir.

  Önemli Ağ Protokolleri:

  • TCP/IP: İnternet Protokolü (IP) ve Aktarım Kontrol Protokolü (TCP) tarafından oluşturulan bir ağ protokolüdür. IP adresleri kullanarak cihazlar arasında veri iletimi sağlar ve TCP, veri bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için kullanılır.
  • Ethernet: Yerel alan ağlarında (LAN) sıkça kullanılan bir protokoldür. Kablolu ağ bağlantılarında kullanılır ve veri iletimini sağlamak için CRC (Döngüsel Redundans Kontrolü) denetimi yapar.
  • Wi-Fi: Kablosuz ağ bağlantılarında kullanılan bir protokol ve standarttır. IEEE 802.11 standardına dayanır ve radyo frekansıyla veri iletimini sağlar.
  • DNS: Alan Adı Sistemi, IP adreslerini alan adlarına dönüştürmek ve ağdaki bilgisayarları tanımlamak için kullanılan bir protokoldür.
  • DHCP: Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırması Protokolü, ağa bağlanan cihazlara IP adresi ve diğer ağ yapılandırmalarını otomatik olarak atamak için kullanılan bir protokoldür.
 4. Kablolama ve bağlantı: Bilgisayarlar ve ağ bileşenleri arasındaki fiziksel bağlantılar için uygun kablolama yöntemlerini kullanmanız gerekmektedir. Bu genellikle Ethernet kablolama standartlarını (Cat5e, Cat6, vb.) kullanmaktır. Kablolama işlemlerini doğru şekilde yapmalı ve bağlantıları düzgün bir şekilde gerçekleştirmelisiniz.

 5. Ağ yazılımı kurulumu: Ağınızı yönetmek ve ağ cihazlarınızı yapılandırmak için gereken yazılımı kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım genellikle ağ anahtarları (switch), router ve bazen de sunucular için özel yazılımlardır.

 6. Ağın test edilmesi: Ağınızın düzgün çalıştığından emin olmak için ağ testlerini gerçekleştirmelisiniz. Bu testler, ağın hızını, bağlantılarını ve iletişimi kontrol eder.

Ağların yönetimi ise ağın performansının, güvenliğinin ve verimliliğinin sağlanması anlamına gelir. Aşağıdaki adımların takip edilmesi ağ yönetiminin bir parçasıdır:

 1. Ağ izleme ve yönetimi: Ağ trafik izleme araçları kullanarak ağdaki veri trafiğini ve performansını izlemelisiniz. Bu, ağdaki sorunları tespit etmenize ve performansı optimize etmenize yardımcı olur.

 2. Ağ güvenliği: Ağınızı güvenli tutmak için güvenlik duvarları, parola politikaları, ağ erişimi kontrolleri ve şifreleme gibi güvenlik önlemlerini uygulamalısınız. Bu, ağınızı yetkisiz erişimden ve saldırılardan korur.

 3. Ağın ölçeklendirilmesi: Ağınızın ihtiyaçları büyüdükçe, ağınızı ölçeklendirmek ve genişletmek önemlidir. Bu, daha fazla kullanıcının ve cihazın ağa bağlanabilmesini sağlar.

 4. Ağ yedekleme ve kurtarma: Ağınızın verilerini düzenli olarak yedeklemeli ve bir felaket durumunda verileri geri yükleyebilmek için planlar yapmalısınız. Bu, veri kaybını önler ve ağın hızlı bir şekilde tekrar çalışmasını sağlar.

 5. Düzenli bakım: Ağ bileşenlerinin ve yazılımlarının düzenli olarak güncellenmesi ve bakımının yapılması gerekir. Bu, ağın güvenliğini sağlar ve sorunların önlenmesini sağlar.

 6. Teknik destek ve izleme: İhtiyaç duyduğunuz durumlarda teknik destek sağlayan bir yetkilendirilmiş kişi veya ekip bulundurmanız önemlidir. Aynı zamanda ağ izleme araçları kullanarak ağınızdaki sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilirsiniz.

TERİMLER:

 • TCP/IP: İnternet üzerindeki veri iletimi için kullanılan ağ protokolüdür.
 • Ethernet: Kablolu LAN bağlantılarında kullanılan bir ağ protokolüdür.
 • Wi-Fi: Kablosuz ağ bağlantılarında kullanılan bir ağ protokolü ve standardıdır.
 • DNS: IP adreslerini alan adlarına dönüştürmek için kullanılan bir protokoldür.
 • DHCP: Ağa bağlanan cihazlara IP adresleri ve diğer ağ yapılandırmalarını otomatik olarak atayan bir protokoldür.

Bilgisayar Ağı Kurmak İçin Gerekenler

Bir bilgisayar ağı kurmak için gerekli olan temel bileşenler şunlardır:

 • Donanım: Ağ kartları, kablolar, anahtarlar, yönlendiriciler, sunucular ve yazıcılar gibi fiziksel cihazlar.
 • Yazılım: Ağ yazılımı, ağ cihazlarını yapılandırmak ve yönetmek için gerekli olan yazılımdır.
 • Planlama: Ağın amacını, boyutunu ve gereksinimlerini belirlemek için gerekli olan planlama süreci.

Bir Bilgisayar Ağı Nasıl Kurulur?

Bir bilgisayar ağı kurmak için genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Planlama: Ağın amacını, boyutunu ve gereksinimlerini belirlemek için gerekli olan planlama sürecini gerçekleştirin.
 2. Donanım Seçimi: Ağın ihtiyacına uygun donanım bileşenlerini seçin.
 3. Kablolama: Ağ cihazlarını birbirine bağlamak için kablolama yapın.
 4. Ağ Yazılımı Kurulumu: Ağ cihazlarını yapılandırmak ve yönetmek için gerekli olan ağ yazılımını kurun.
 5. Ağ Testi: Ağın düzgün çalışıp çalışmadığını test edin.

Bilgisayar Ağı Bileşenleri ve Protokolleri

Bilgisayar ağları, birbirleriyle iletişim kurabilen farklı bileşenlerden oluşur. Bu bileşenler şunlardır:

 • Ağ kartları: Bir bilgisayarın ağ üzerindeki diğer cihazlarla veri alışverişini sağlayan donanım bileşenleridir.
 • Kablolar: Ağ cihazlarını birbirine bağlamak için kullanılan fiziksel bağlantılardır.
 • Anahtarlar: Ağdaki cihazları birbirine bağlayan ve veri trafiğini yöneten cihazlardır.
 • Yönlendiriciler: Farklı ağları birbirine bağlayan cihazlardır.
 • Sunucular: Dosyalar, uygulamalar ve diğer kaynaklara erişim sağlamak için kullanılan bilgisayarlardır.
 • Yazıcılar: Ağdaki kullanıcılar tarafından paylaşılan yazıcılardır.

Bilgisayar ağlarında veri alışverişini sağlayan protokoller de önemlidir. Protokoller, ağ cihazlarının birbirleriyle nasıl iletişim kuracağını belirler. Bazı yaygın ağ protokolleri şunlardır:

 • TCP/IP: İnternetin temel protokolüdür.
 • Ethernet: Yerel alan ağlarında (LAN) yaygın olarak kullanılan bir protokoldür.
 • Wi-Fi: Kablosuz ağlarda kullanılan bir protokoldür.

Bilgisayar Ağı Türleri

Bilgisayar ağları, boyutlarına, kapsamlarına ve işlevlerine göre farklı türlere ayrılabilir. Bazı yaygın bilgisayar ağları şunlardır:

 • Yerel Alan Ağı (LAN): Bir bina, tesis veya ev gibi sınırlı bir alanda bulunan bilgisayarları birbirine bağlayan ağlardır.
 • Geniş Alan Ağı (WAN): Farklı şehirlerde, ülkelerde veya kıtalarda bulunan bilgisayarları birbirine bağlayan ağlardır.
 • Metropolitan Alan Ağı (MAN): Bir şehir veya bölge gibi geniş bir alanda bulunan bilgisayarları birbirine bağlayan ağlardır.
 • Kişisel Alan Ağı (PAN): Bir kişinin yakın çevresinde bulunan cihazları birbirine bağlayan ağlardır.

Bilgisayar Ağı Avantajları ve Dezavantajları

Bilgisayar ağlarının avantajları şunlardır:

 • Veri paylaşımını kolaylaştırır.
 • Dosya ve yazıcı paylaşımını sağlar.
 • Bağlantıyı paylaşır.
 • İletişimi kolaylaştırır.
 • İşbirliğini artırır.

Bilgisayar ağlarının dezavantajları şunlardır:

 • Güvenlik riskleri oluşturabilir.
 • Bakım ve yönetim gerektirir.
 • Maliyetli olabilir.

Bilgisayar Ağı Güvenlik Önlemleri

Bilgisayar ağları, çeşitli güvenlik risklerine karşı savunmasızdır. Bu risklerden korunmak için alınabilecek önlemler şunlardır:

 • Güçlü parolalar kullanmak: Parolalar, ağ güvenliğinin en önemli unsurlarından biridir. Parolalar, güçlü ve tahmin edilmesi zor olmalıdır.
 • Ağ cihazlarını güncel tutmak: Ağ cihazlarının üreticileri, güvenlik açıklarını gidermek için düzenli olarak güncellemeler yayınlar. Bu güncellemeleri yüklemek, ağınızı daha güvenli hale getirmenin önemli bir yoludur.
 • Firewall kullanmak: Firewall, ağınızı yetkisiz erişime karşı korumaya yardımcı olan bir güvenlik cihazıdır.
 • Antivirus yazılımı kullanmak: Antivirus yazılımı, ağınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı korumaya yardımcı olur.
 • Erişim kontrolü kullanmak: Erişim kontrolü, ağ kaynaklarına erişimi yalnızca yetkili kullanıcılara sınırlayan bir sistemdir.
 • Yedekleme yapmak: Ağ verilerinizi düzenli olarak yedeklemek, bir güvenlik ihlali durumunda verilerinizi kaybetmenizi önlemeye yardımcı olur.

Bilgisayar Ağı Bakım ve Yönetim Süreci

Bilgisayar ağları, düzgün çalışması için düzenli bakım ve yönetim gerektirir. Bakım ve yönetim sürecinin temel görevleri şunlardır:

 • Donanım ve yazılımı güncel tutmak: Ağ cihazları ve yazılımı, güvenlik açıklarını gidermek ve yeni özellikleri sağlamak için düzenli olarak güncellenir. Bu güncellemeleri yüklemek, ağınızı daha güvenli ve verimli hale getirmenin önemli bir yoludur.
 • Güvenliği sağlamak: Ağınızı çeşitli güvenlik risklerine karşı korumak için gerekli önlemleri alın. Bu önlemler, güçlü parolalar kullanmak, ağ cihazlarını güncel tutmak, firewall kullanmak, antivirus yazılımı kullanmak, erişim kontrolü kullanmak ve yedekleme yapmak gibi önlemleri içerebilir.
 • Performansı izlemek: Ağınızın performansını düzenli olarak izleyin. Performans sorunları, donanım veya yazılım sorunlarının bir işareti olabilir.
 • Sorunları gidermek: Ağınızda bir sorun oluştuğunda, sorunu hızlı bir şekilde gidermek için gerekli adımları atın.

Bilgisayar ağları, işletmeler, kuruluşlar ve bireyler için önemli bir araçtır. Düzgün bir şekilde planlanır, kurulur ve yönetilirse, bilgisayar ağları verimliliği, üretkenliği ve işbirliğini artırmaya yardımcı olabilir.