İnternet Sağlayıcıları için Anahtar Veri Merkezlerinin Kurulumu Nasıl Gerçekleşir?

İnternet sağlayıcıları, kullanıcıların internete erişmelerini sağlamak için son derece karmaşık ağ yapısına bağlıdır. Bunun bir parçası olarak, sürekli olarak veri merkezlerini kurmaları ve onları çalışır durumda tutmaları gerekir. Bu veri merkezleri, kullanıcıların en sevdikleri web sitelerine ve çeşitli çevrimiçi hizmetlere erişebilmeleri için gereken tüm bilgileri içerir. Ama bu merkezler nasıl kurulur ve yönetilir? Hangi ekipmanlar kullanılır, hangi güvenlik önlemleri alınır, standartların ne olduğu ve bu merkezlerin yedeği ve felaket durumlarına karşı nasıl hazırlandığı hakkında ne bilinmeli?

Veri Merkezlerinin Kurulumu

Veri merkezlerinin kurulumuna başlamadan önce, mekan seçimi ve merkezinin yerleşim yapısı gibi pek çok önemli husus kararlaştırılmalıdır. İdeal mekan, ekipmanları desteklemek için gereken enerji ve soğutma gereksinimlerini karşılayabilecek olan ve doğal afetlerden korunmuş bir yer olacaktır.

Mekan Seçimi

Enerji kaynaklarına yakınlık, fiber optik kablolama için uygunluk, su baskını, yangın gibi doğal afet risklerinin düşük olması ve fiziksel güvenlik gereksinimlerini karşılayabilen bir konum, ideal bir veri merkezi lokasyonunu belirler.

Yerleşim ve Tasarım

Veri merkezinin tasarımı da aynı derecede önemlidir. Bilgisayar ekipmanları genellikle raflara yerleştirilir ve bu raflar 'kabinler’ veya 'kafesler’ olarak bilinen geniş metal yapılar içine konur. Bu yapılar, ekipmanı olası fiziksel hasarlardan korur.

Veri Merkezlerinde Kullanılan Ekipmanlar

Sunucular ve Depolama

Veri merkezinin kalbi genellikle sunuculardır. Bu cihazlar, internete dayalı hizmetleri sağlayan ve tüm internet trafiğini işleyen bilgisayarlardır. Bunun yanı sıra, veri merkezleri çeşitli fiziksel ve sanal depolama çözümleri kullanır.

Ağ Ekipmanları

Veri merkezi ayrıca, sunucuların birbiriyle ve dünya ile iletişim kurabilmesi için bir dizi ağ ekipmanına da ihtiyaç duyar. Bu, router’lar ve switch’ler gibi cihazları, ayrıca güvenlik duvarlarını ve yük dengeleyicileri de içerir.

Güvenlik ve Soğutma

Her veri merkezi, hem fiziksel hem de siber güvenlik önlemlerine zaruret duyar. Bu, genellikle CCTV kameraları, biyometrik erişim kontrolleri ve güvenlik duvarları gibi çözümleri içerir. Veri merkezinin güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için soğutma sistemlerine de ihtiyaç vardır.

Standartlar ve Yönetişim

Veri merkezlerini kurarken ve işletirken takip edilmesi gereken bir dizi standart vardır. Bunlar güvenlik, enerji verimliliği ve mevcut sistemlerin sürekli olarak optimize edilmesi hakkındadır. Standartları belirleyen en önemli kuruluşlardan biri, Enerji Verimliliği için Avrupa Kodu (CoC) ve Uptime Institute’dir.

Yedekleme ve Felaket Kurtarma

İnternet sağlayıcısı, veri merkezinin herhangi bir sorunda hızlı bir şekilde müdahale etmeye hazır olmasını sağlamalıdır. Bunun için düzenli veri yedeklemeleri ve bir felaket kurtarma planı gereklidir.

TERİMLER:

Enerji Verimliliği için Avrupa Kodu (CoC): Bu kod, veri merkezlerinin enerji verimliliği üzerine bir dizi tavsiye ve standart belirler.
Uptime Institute: Bu kuruluş, veri merkezlerinin tasarımı, bakımı ve işletilmesi konusunda standartlar oluşturur ve belgelendirme hizmetleri sunar.
Veri Yedeklemesi: Önemli verilerin kopyalarının yedek depolama birimlerinde tutulması işlemidir. Veri kaybı durumunda, bu yedekler verinin geri yüklenmesine olanak sağlar.
Felaket Kurtarma Planı: Doğal afet, siber saldırı veya diğer büyük kesintiler sonrası veri merkezinin hızlı ve etkili bir şekilde işler duruma getirilmesini sağlamak için önceden belirlenen bir plan.