Klasik astroloji ve modern astroloji arasındaki farklar nelerdir?

Klasik astroloji ve modern astroloji, değişiklikler ve evrimler yaşamış iki farklı yaklaşımdır. Klasik astroloji, daha eski ve geleneksel bir yaklaşımdır ve genellikle daha eskiden kullanılan yöntemleri içerir. Öte yandan, modern astroloji, astrolojinin daha çok psikolojik, kişilik tabanlı yönlerine odaklanır. Her iki yaklaşım arasındaki temel farklar nelerdir? Klasik astrolojide genellikle hangi usuller kullanılır? Modern astroloji klasik astrolojiye göre hangi ek element ve konseptleri içerir? Her iki yaklaşımın da avantajları ve sınırlılıkları nelerdir?