Astronomi ve Astrofizik. kategorisi hakkında

“Astronomi ve Astrofizik” kategorisi, gökbilim ve astrofizik konularına odaklanan bir kategoridir. Astronomi, gökyüzündeki gözlemler, gök cisimlerinin hareketleri ve özellikleriyle ilgilenirken, astrofizik ise gök cisimlerinin fiziksel özelliklerini, davranışlarını ve etkileşimlerini inceler. Bu kategori altında, evrenin yapısal ve işlevsel özellikleri, galaksilerin oluşumu, yıldızlar ve gezegenlerin özellikleri, kara delikler ve kozmoloji gibi konular yer alabilir. Ayrıca, teorik modeller, matematiksel hesaplamalar, gözlemler ve deneyler kullanılarak yapılan araştırmalar ve keşifler de bu kategoriye dahil edilebilir.