Astrolojik evler kaç tanedir ve bunlar nelerdir?

Hobi olarak astroloji ile ilgileniyorum ve astrolojik evler konusu beni çok meraklandırıyor. Evler, astrolojide önemli bir yer tutuyor ve her birinin belirli bir anlamı olduğunu öğrendim. Fakat kaç tane astrolojik ev var ve bu evlerin isimleri nelerdir? Her bir evin özgün anlamı ve etkisi nelerdir?

Astrolojik Evler

Astroloji, bir insanın kişiliğini, özelliklerini ve yaşam yolunu etkileyen faktörlerin birçok unsurunu kullanır ve bu unsurlardan biri de astrolojik evlerdir. Astrolojik evler, insanın yaşamını ve kişiliğinin çeşitli yönlerini sembolize eder. Doğum haritasında, zodyak signinin 360 derecelik bir daire içinde ikiye bölünmesiyle oluşurlar.

Astroloji’de toplam 12 tane astrolojik ev vardır. Her bir evin kendine özgü anlamı ve etkisi vardır. Bu evlerin isimleri ve anlamları aşağıdaki gibidir:

1. Birinci Ev: Kişilik Ev

Bu ev, kişinin kişiliğini, görünüşünü, liderlik yeteneklerini, özgüvenini ve yaşam görünümünü temsil eder.

2. İkinci Ev: Maddi ve Fiziksel Varlıklar Ev

Bu ev, maddi ve fiziksel varlıkları, kazançları, mülkiyeti ve kişisel öz-değer duygusunu simgeler.

3. Üçüncü Ev: İletişim Ve Ruh Halı Ev

Bu ev, iletişimi, entellektüel beyni, dikkati, düşünme ve öğrenme yeteneklerini, yakın çevresi ilişkileri ve kardeşleri temsil eder.

4. Dördüncü Ev: Aile ve Ev Ev

Bu ev, kişinin ailesini, köklerini, evini ve iç dünyasını, kişisel güvenlik duygusunu ve anne kavramını simgeler.

5. Beşinci Ev: Yaratıcılık ve Romantizm Ev

Bu ev, romantik ilişkileri, çocukları, yaratıcılığı, rekreasyon ve eğlenceyi temsil eder.

6. Altıncı Ev: Rutin ve Sağlık Ev

Bu ev, günlük rutini, sağlık ve hijyen, iş ve hizmetleri, fitness ve diyeti simgeler.

7. Yedinci Ev: Ortaklık ve Evlilik Ev

Bu ev, tüm sosyal ilişkileri, ortaklıkları, evlilikleri ve düşmanlıkları temsil eder.

8. Sekizinci Ev: Dönüşüm ve Cinsellik Ev

Bu ev, dönüşümü, cinselliği, tome’i, mirası ve başkalarının para ve değerlerini simgeler.

9. Dokuzuncu Ev: Bilgelik ve Yabancı Kültürler Ev

Bu ev, felsefi düşünme ve ilham, din, hayır işleri, uzak yolculuklar ve yabancı kültürlerle ilişkileri temsil eder.

10. Onuncu Ev: Kariyer ve Statü Ev

Bu ev, kişinin kariyerini, profesyonel hedeflerini, statüsünü, halka açık görünümünü ve babayı simgeler.

11. Onbirinci Ev: Dostluk ve Grup Faaliyetleri Ev

Bu ev, arkadaşlıkları, grupları, sosyal hayatı, umutları ve hayalleri simgeler.

12. Onikinci Ev: Gizemli ve Gizli Ev

Bu ev, gizli düşmanları, korkuları, gizli düşmanları, karma’yı, çözülmesi güç sorunları ve manevi büyümeyi simgeler.

Her doğum haritası, bu evlerin her birini farklı bir şekilde etkiler ve her kişi, bu evlerin hangi yaşam alanlarını vurguladığına bağlı olarak farklı bir deneyim yaşar. Astroloji, bu evleri analiz ederek bir kişinin ndividual eğilimlerini, deneyimlerini ve yaşam yollarını daha iyi anlamayı sağlar.

TERİMLER:

Astrolojik Ev: Bir kişinin kişiliği ve yaşamını çeşitli yönleri ile temsil eden astroloji konsepti.

Doğum Haritası: Bir kişinin doğduğu anı, yer ve zamanda gökyüzünün konumunun simgesidir. Astroloji’de, bir kişinin özelliklerini, kişiliğini ve potansiyelini belirlemek için kullanılır.

Zodyak: Zodyak, takımyıldızların bir döngüsünü temsil eder ve 12 eşit bölüme ayrılır, her biri bir burcu temsil eder.

1 Beğeni