KK Ll mm Nn genotipine sahip bir canlı Mendel ilkelerine göre aşağıda verilen gamet çeşitlerinden hangisini oluşturmaz?

IMG_7103

Verilen bilgilere göre, KK Ll mm Nn genotipine sahip bir canlının Mendel ilkelerine göre aşağıda verilen gamet çeşitlerinden hangisini oluşturmayacağını belirlememiz gerekiyor.

Bu genotip için gamet oluşturacak kombinasyonları düşündüğümüzde, baskın alelleri (K ve N) ve çekinik alelleri (l ve m) göz önünde bulundurmamız gerekiyor. KK ve mm homozigot durumda olduğundan, sadece K, l, m ve N gamet kombinasyonları mümkündür. Dolayısıyla, Ll gamet kombinasyonu oluşturulamayacaktır.

Sonuç olarak, “Ll” gamet çeşidi oluşturulmaz.

Cevap: E) KIMn