Bebeğin cinsiyetini kim belirler? Anne mi? Baba mı? Hangi faktör bebeğin cinsiyetini belirler?

Bütün insanlar, daha doğrusu normal kabul edilen insanlar 46 kromozoma sahiptir. Bu kromozomlar 23 anneden, 23 babadan gelir. Toplamda 46 kromozoma sahip oluyoruz. (Bu sayının az yada çok olması insan yapısını ve gelişimini etkilemektedir.) Yani bizi belirleyen faktörler hem anneden, hem de babadan genetiksel olarak aktarılır. Ancak Cinsiyetimizi belirleyen faktör babanın sperminden gelen cinsiyet kromozomudur.

Kadınlarda XX ve erkeklerde XY olarak adlandırılan iki çift cinsiyet kromozomu bulunur. Kadınlarda bulunan cinsiyet kromozomu tektir, yani XX kromozomuna sahiptir. Erkekte ise XY cinsiyet kromozomu bulunur. Kadını dölleyen erkek spermi X cinsiyet kromozomuna sahipse bebek kız olur, Y cinsiyet kromozomuna sahipse bebek erkek olur.

Daha basit anlatmak için örnek verelim: Erken menisinde binlerce sperm vardır. Bunların yarısının X, diğer yarısının da Y olarak ayırın (bu net değil yani rastgele bir sayıda olacaktır). Hızlı olan ve şanslı olan sperm annedeki yumurtayı döllerse bebeğin cinsiyetini ondaki X yada Y hangi cinsiyet kromozomu varsa o belirler. Tabi ki cinsiyet kromozomu dışında anne ve babanın genetik yapıları da döllenme işlemlerinde çocuğa aktarılır. Kulağa inanılmaz geliyor dimi…

Bebeğin Cinsiyetinin Belirlenmesi

Bir bebeğin cinsiyetini kimin belirlediği konusu, genetik bilimleri ve lise biyolojisine dayanır. Bu süreç, bir çocuğun cinsiyetini belirlemenin çok ötesine geçer, aynı zamanda tüm genetik özellikler ve genlerin kalıtımına yol açan temel mekanizmalardan biridir.

Genetik Cinsiyet Belirleme

Bir bebeğin cinsiyetini belirleyen faktörler, anne ve babadan çocuğa geçen kromozomlardır. İnsanların çoğunda, annelerin yumurtaları her zaman bir X kromozomu taşırken, babaların sperm hücreleri ya bir X ya da bir Y kromozomu taşıyabilir.

Eğer bir yumurta ve sperm birleştiğinde, eğer sperm bir X kromozomu taşıyorsa, sonucunda XX genotipine (dişi) sahip bir bebek oluşur. Eğer sperm bir Y kromozomu taşıyorsa, sonuç olarak XY genotipine (erkek) sahip bir bebek çıkar.

Bu sürece mendeliyen kalıtım denir ve hem genetik özelliklerin hem de cinsiyet belirlemenin temel yöntemidir. Cinsiyeti belirleyen bu genetik süreç, doğumdan önce, döllenme sırasında belirlenen embriyonun ilk haftalarında gerçekleşir.

Faktörler ve Etkenler

Bazı faktörlerin, belirli bir cinsiyetin oluşma olasılığını artırabileceğini düşünen bazı teorilere ve inanışlara rağmen, genellikle bunlar bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Cinsiyeti belirlemenin genetik ve rastgele olduğuna inanılır ve birçok farklı faktörün etkisi bilimsel olarak belirlenmemiştir.

Örneğin, toplumda, belirli cinsiyetteki çocukları “planlamanın” veya “seçmenin” mümkün olduğuna dair birçok hikaye ve efsane mevcuttur. Ancak, bu hikayeler ve efsaneler genellikle bilimsel dayanaktan yoksundur.

Kısacası, bir bebeğin cinsiyetine babanın spermindeki X veya Y kromozomu karar verir.

TERİMLER:

Genotip: Bir organizmanın genetik yapısını veya genetik özelliklerini tanımlar.

Mendeliyen Kalıtım: Gregor Mendel’in meşhur bezelye deneylerinden sonra formüle ettiği genetik kalıtım kurallarını ifade eder. Bunlar; bireylerin genlerini sonraki kuşaklara eşit oranda aktardıklarını, karakterlerin birleştiği (cinsiyetin belirlenmesi gibi) durumlarda dominant olanın (baskın olanın) etkisini gösterdiğini ve karakterlerin birleşmediği durumlarda ise genlerin ayrı ayrı ve bağımsız olarak aktarıldığını öne sürer.

1 Beğeni