Hangi bireylerin genotipi belirlenemez?

Aşağıdaki metin ile ilgili bilgilerin ayrıştırılmış hali şu şekildedir:

  1. Soru: Bu kalıtsal hastalık yönünden hangi bireylerin genotipi belirlenemez?

  2. Soru: Akraba evliliği, aralarında kan bağı olan, yani aynı atadan gelen kişiler arasındaki eşleşmeler biçiminde tanımlandığına göre bu soyağacındaki hangi evlilik akraba evliliğidir?

  3. Soru: 10 ve 13. bireyin kardeşlerinin bu hastalık yönünden fenotipleri nasıldır?

  4. Soru: 5 ve 15. bireyin evliliğinden doğan çocukların kalıtsal hastalığı yokken 7 ve 8. bireyin evliliğinden doğan çocukların kalıtsal hastalığı olması nasıl açıklanabilir?

  5. Soru: 14 ile 3. bireyin evliliği, akraba evliliği olmadığına göre 7. bireyin kalıtsal hastalığının olması nasıl açıklanır?

Ayrıca, metinde geçen “Çekinik aleler ile aktanılan bir kalıtsal hastalığın soyağacında görüldüğü bireyler şekilde verilmiştir.” cümlesi bir genel bilgi olarak görülebilir.