ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistemlerinin ortak yanları nelerdir?

 1. ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 yönetim sistemlerinin ortak yanları nelerdir?
  a) Toplumun bilinçlendirilmesi, acil durum
  b) Acil durumlar, proses güvenliği, iş güvenliği
  c) İş sağlığı ve iş güvenliği, proses güvenliği
  d) Çevre koruma, ürün sorumluluğu
  e) iş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, çevre koruma, acil durum

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistemleri arasında ortak noktalar vardır.

a) Toplumun bilinçlendirilmesi, acil durum: Ortak bir özellik değildir.

b) Acil durumlar, proses güvenliği, iş güvenliği: ISO 14001 ve ISO 45001 standartları, acil durum yönetimi ve iş sağlığı ve güvenliği konularında odaklanırken ISO 9001 daha çok proses güvenliği ve kalite yönetimi üzerine odaklanır. Bu nedenle, acil durumlar ve iş güvenliği ortak yanlardır.

c) İş sağlığı ve iş güvenliği, proses güvenliği: ISO 14001 ve ISO 45001 standartları iş sağlığı ve güvenliği üzerine odaklanırken, ISO 9001 proses güvenliği ve kalite yönetimi üzerine odaklanır. Bu nedenle, iş sağlığı ve iş güvenliği ile proses güvenliği ortak yanlardır.

d) Çevre koruma, ürün sorumluluğu: ISO 14001 standartı çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularına odaklanırken, ISO 9001 ürün sorumluluğu ve müşteri memnuniyeti üzerine odaklanır. Bu nedenle, çevre koruma ve ürün sorumluluğu ortak yanlardır.

e) iş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, çevre koruma, acil durum: ISO 14001 ve ISO 45001 standartları iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma alanlarına odaklanırken, ISO 9001 proses güvenliği ve kalite yönetimi üzerine odaklanır. Bu nedenle, bu seçenekteki tüm konular ortak yanlardır.

Sonuç olarak, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistemleri arasında ortak olan yanlar iş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği ve çevre korumadır.