İdeal bir düzenin mümkün olamayacağını savunan kişi kimdir?

Felsefede ve tarih boyunca birçok düşünür, ideal bir düzenin mümkün olamayacağını savunmuştur. Ancak, bazı isimler bu konuda daha ön plandadır. Bu bağlamda, ideal bir düzenin gerçekleştirilemeyeceğini, mükemmel bir toplumun kurulamayacağını en açık şekilde ifade eden ve bu görüşü savunan önemli kişi veya kişiler kimlerdir?

Thomas Hobbes

Thomas Hobbes, ideal bir düzenin mümkün olmadığını düşünen ve bu görüşü savunan önemli bir düşünürdür. Hobbes, hiyerarşi ve otoritenin bulunmaması durumunda insanların barbar ve kavgacı bir doğası olacağını ve bu yüzden ideal bir düzene ulaşılamayacağını savunmuştur.

İngiliz filozofun görüşlerine göre, insan doğası gereği kendi çıkarlarını maksimize etmeye yönelir; dolayısıyla, tam anlamıyla bir eşitlik ve adaletin sağlanamayacağı, ideal bir düzenin oluşturulamayacağı görüşünde.

Ona göre, ideal bir toplum yerine, bir tür sosyal sözleşme ile düzeni ve dengeyi sağlamak mümkün olabilir. Bu sosyal sözleşme, insanların kendi özgürlüklerinden feragat ederek kendilerini bir hükümetin veya otoritenin yönetimine bırakmalarını içerir.

TERİMLER:

Thomas Hobbes: 17. yüzyıl İngiliz düşünürü. Kendi çıkarını maksimize etmeye eğilimli ve asosyal olduğunu düşündüğü insan doğasının bir sonucu olarak ideal bir düzenin mümkün olmadığına inanıyordu.
Sosyal sözleşme: Hobbes’un düşüncelerinin temelini oluşturan, insanların bir toplum oluşturmak ve barışı sağlamak için kişisel özgürlüklerinin bir kısmından gönüllü olarak vazgeçmeyi kabul ettiği varsayılan anlaşma.

1 Beğeni