Hormonlu spiral kullanımının kadın sağlığına etkileri nelerdir?

Hormonlu spiral, doğum kontrol yöntemlerinden biri olarak bilinir ve birçok kadın tarafından tercih edilir. Spiral kullanımının kadın sağlığı üzerinde birçok olumlu ve olumsuz etkisi olduğu bilinmektedir. Ancak, hormonlu spiral kullanımı, belirli riskleri ve yan etkileri de beraberinde getirir. Bu doğrultuda, hormonlu spiral kullanımının kadın sağlığına genel etkileri nelerdir? Ne tür yan etkileri vardır ve bu yan etkiler genellikle ne zaman görülür? Hormonlu spiral, doğurganlığı veya gelecekteki gebelikleri etkileyebilir mi? Bu konuda en son bilimsel araştırmalar neleri işaret ediyor?