Hangi temel özellikle ön plana çıkarılıyor?

  1. Bir ülkede hızla köylerden şehirlere yönelme, tarımsal yapıdan endüstriyel yapıya geçiş oluyorsa, eğitim programlarının da bu doğrultuda şekillendirilmesi gerekir.
    Bu durum özellikle aşağıdaki hangi temeli ön plana çıkarmaktadır?

A) Bireysel temel
B)Toplumsal temel
C) Konu alanı temeli
D) Psikolojik temel
E) Tarihi temel

Bu durumda özellikle “B) Toplumsal temel” ön plana çıkarılmaktadır. Çünkü köylerden şehirlere yönelme ve tarımsal yapıdan endüstriyel yapıya geçiş, bir toplumun dönüşümü ve gelişimi anlamına gelir. Bu süreçte eğitim programlarının da toplumun ihtiyaçlarına ve değişimine uyum sağlaması gerekmektedir. Yani toplumsal dönüşüm ve gelişim, eğitim programlarının şekillendirilmesinde temel alınması gereken bir faktördür.

TERİMLER:

  • Toplumsal temel: Bir durumu, olayı veya sorunu toplumun gereksinimleri, değerleri, kültürü ve değişimi gibi toplumsal faktörlerle açıklamak veya değerlendirmek anlamına gelir.

Cevap Toplumsal temeldir.

Bir ülkede hızla köylerden şehirlere yönelme, tarımsal yapıdan endüstriyel yapıya geçiş oluyorsa, bu durum toplumda önemli bir değişimi göstermektedir. Bu değişime ayak uydurabilmek için eğitim programlarının da bu doğrultuda şekillendirilmesi gerekir. Bu durumda eğitim programlarının, toplumdaki değişimi ve ihtiyaçları dikkate alarak hazırlanması gerekmektedir.

Bireysel temel, eğitim programlarının bireyin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre hazırlanmasını ifade eder. Konu alanı temeli, eğitim programlarının belirli konu alanlarının içeriğine göre hazırlanmasını ifade eder. Psikolojik temel, eğitim programlarının bireyin gelişim özelliklerine göre hazırlanmasını ifade eder. Tarihi temel, eğitim programlarının geçmişten gelen birikim ve deneyimlere göre hazırlanmasını ifade eder.

Bu durumda, toplumda yaşanan hızlı değişime ayak uydurmak için eğitim programlarının toplumsal temele göre hazırlanması gerekmektedir. Bu temele göre hazırlanan eğitim programları, toplumdaki değişimi ve ihtiyaçları dikkate alarak hazırlanacağı için, bireyleri bu değişime ve ihtiyaçlarına uyum sağlamaya hazırlayacaktır.

Dolayısıyla, doğru cevap Toplumsal temeldir.