Endoskopi işlemi nedir ve hangi durumlarda zorunlu olarak yapılması gereklidir?

Endoskopi, tıbbi bir prosedür ve genellikle vücudun iç yapısının görsel incelemesi anlamına gelir. Bu prosedürün ardından doktorlar genellikle çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisini yönlendirebilirler. Ancak, endoskopi işleminin tüm yönlerini tam olarak anlamıyorum. Endoskopi nedir ve nasıl yapılır? Endoskopi hangi durumlarda zorunludur ve yapılması gereklidir? Bu konuda net bir bilgi sahibi olmak istiyorum.

Endoskopi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Endoskopi, tıbbi bir prosedürdür ve genellikle vücudun içini gözlemlemek için kullanılır. Bu prosedür, çeşitli hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde kullanılabilir.

Endoskopi prosedüründe, vücudun bir kısmına küçük, elastik, aydınlatmalı bir alet - bir endoskop - yerleştirilir. Bu cihaz genellikle ağızdan veya anüsten, bazen de küçük bir kesikten vücuda sokulur. Endoskop küçük bir kamera ve ışık kaynağına sahip olduğu için doktorlar, vücudun iç yapılarını bir bilgisayar ekranında net bir şekilde görebilirler.

Endoskopi hangi durumlarda zorunludur?

Endoskopi genellikle, doktorların anlamadığı belirli semptomları olan hastalarda veya belirli hastalıkları teşhis etmek veya yönetmek için gereklidir. Örneği, karın ağrısı, kanama, bulantı ve kusma, solunum sorunları, yutma sorunları veya kilo kaybı yaşayan bir hastanın durumu endoskopi için bir aday olabilir.

Diğer durumlarda, bir doktor hastalığın var olduğunu bile bile endoskopi yapabilir. Örnekler, bir mide ülseri olan bir kişi, bir tümörün büyüklüğünü ölçmek veya tedavi etmenin etkili olup olmadığını görmek için bir hastada endoskopik ultrason yapılır.

Endoskopi ayrıca tıbbi tedavilerde de kullanılabilir. Örneğin, endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP), safra taşlarını, safra yolları veya pankreas tıkanıklıklarını tedavi etmek için kullanılır. Bir başka örnek, özofagos varisler gibi kanamaları kontrol etmek için endoskopinin kullanıldığı bir durumdur.

Her durumda, endoskopi yapılması genellikle doktor tarafından belirlenir, belirli semptomları veya durumları olan bir insanın genellikle endoskopi yapılması gereklidir ve genellikle başka bir tıbbi prosedürün yerini tutmaz.

TERİMLER:

Endoskopi: Vücudun iç yapılarının bir endoskop kullanarak incelenmesi işlemi.

Endoskop: Elastik, aydınlatmalı bir alet. İçerisinde kamera ve ışık kaynağı bulunur.

Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP): Safra ve pankreas yollarına endoskopik olarak görüntü elde etmek ve gerekirse tedavi uygulamak için yapılan bir işlem.

Özofagos Varisler: Özofagus (yemek borusu) içindeki damarların genişlemesi durumudur, genellikle karaciğer hastalıklarına bağlı olarak görülürler ve kanama riski taşırlar.