DMCA itiraz süreci nasıl işler?

Bir web sitesi veya materyal, telif hakkı ihlali gerekçesiyle DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası) talebi aldığında, bu duruma nasıl itiraz edebilirim? Bu tür bir itirazı nasıl hazırlamalı ve nerede yapmalıyım? İtiraz süreci nasıl işler ve bir DMCA itirazının başarılı olması için hangi koşulların sağlanması gerekiyor?

DMCA İtiraz Süreci

DMCA itiraz süreci, DMCA takedown bildirimi veya bildirilmiş telif hakkı ihlallerine karşı yapılan resmi bir itirazdır. DMCA bildiriminizin telif hakkı ihlalini içermediğini düşünüyorsanız veya telif hakkı mevzuatı kapsamında neyin kabul edilebilir bir kullanım olduğu konusunda bir anlaşmazlık olduğunu düşünüyorsanız bu itiraz sürecini kullanabilirsiniz.

İtiraz Sürecinin Başlatılması

Süreç genellikle DMCA takedown bildiriminin alındığı noktada başlar. Bu bildirim genellikle içerik sağlayıcısına, hosta veya hizmet sağlayıcıya gönderilir.
Takedown bildirimi aldığınızda, yer verilen detaylara göre itirazınızı oluşturmalısınız.

İtiraz Dilekçesinin Hazırlanması

İtiraz dilekçesini hazırlarken aşağıdaki elemanları barındırdığından emin olun:

  1. İtiraz edilen materyal ya da aktivite ile ilgili tam bilgiler ve bunların önceden DMCA takedown bildiriminde belirtilip belirtilmediğine dair bir ifade.
  2. Malzeme üzerindeki haklarınızı belirten bir ifade.
  3. İtirazınızın tamamen dürüst ve iyi niyetli olduğuna dair bir beyan.
  4. Şayet konu bir mahkemeye taşınırsa, federal mahkemenin nedensiz bir takdir tespiti yapabileceğine dair bir beyan.
  5. Adınız, adresiniz ve telefon numaranız.
  6. İtiraz mektubunu ‘iyi niyetli bir yanıltma olmaksızın’ attığınıza dair bir beyan ve materyaldeki hakları sizin kontrollediğinizi veya materyalın kullanımının telif hakkı yasaları tarafından izin verildiği konusunda makul bir inanca sahip olduğunuzu doğrulayan bir ifade.
  7. İmzanız.

İtirazın Gönderilmesi

Hazırladığınız itiraz mektubunuzu DMCA takedown bildirimini size iletmiş olan hizmet sağlayıcıya göndermelisiniz.

Sürecin İlerlemesi

Hizmet sağlayıcı, itirazınızı alır almaz bildirimi size gönderen telif hakkı sahibine iletir. Telif hakkı sahibi bu noktada itirazınız karşılığında hukuki bir daire başlatmazsa, genellikle 10-14 iş günü içerisinde belirtilen içeriği veya aktiviteyi geri getirmesi gerekmektedir.

DMCA İtirazının Başarılı Olması

DMCA itirazının başarılı olması için genellikle itirazın tüm gereksinimlerini yerine getirmeniz gerekmektedir: İyi niyetli bir beyanı ve konunun telif hakkı mevzuatı tarafından izin verilen unsurları barındıran bir itiraz yapmanız gerekmektedir. Ayrıca, DMCA takedown bildirimi yanıtlamanın özel zaman kısıtlamalarına uymalısınız.

TERİMLER:

DMCA (Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası): Telif hakkı ihlallerini, özellikle internet üzerinden yapılanları düzenleyen bir Amerikan yasasıdır.

DMCA Takedown Bildirimi: Telif hakkı sahibinin veya temsilcisinin, telif hakkı ihlali içerdigine inanılan bir web sitesi, web sayfası veya internetin bir kısmına erişimi engellemek için host ya da hizmet sağlayıcıya gönderdiği resmi bildirim.

İyi niyetli beyan: Bireyin veya kuruluşun, belirli telif hakkı standardlarına ve prosedürlere uyduğu ve herhangi bir telif hakkı ihlalini kasten gerçekleştirmediği ya da bundan haberdar olmadığı yönündeki ifadesi.

1 Beğeni