Dijital öğrenme araçları genç nesli fiziksel sınıf ortamlarından uzaklaştırıyor mu?

Teknolojinin eğitim alanındaki hızla artan etkisi dikkate alındığında, öğrencilerin daha bağımsız ve dijital bir öğrenme ortamına geçişi nasıl etkileniyor? Özellikle genç öğrenciler ve genç yetişkinler için, fiziksel sınıf ortamlarındaki sosyal etkileşim ve elbette öğrenimin geniş yönlerinin yanı sıra, kişisel ve duygusal gelişim gibi önemli hususları da dikkate almalıyız. Dijital öğrenme araçlarının genel öğrenci popülasyonu üzerindeki etkisi nedir ve bu durum uzun vadede eğitim sistemine nasıl yansır?