Birinci Dünya Savaşı'nın jeopolitik sonuçları nelerdir?

Birinci Dünya Savaşı, uluslararası ilişkiler ve jeopolitik dengeler açısından önemli etkileri olan büyük bir savaştı. Bu savaşın sonunda ortaya çıkan yeni jeopolitik harita ve bölgenin genel politik şekli konusunda detaylı bir analiz yapabilir misiniz? Bu analizin, etkilenen ülkelerin (Rusya, Osmanlı Devleti, Avusturya Macaristan İmparatorluğu vb.) savaş sonrası durumlarını, yeni oluşan sınırların belirlenmesiyle nasıl şekillendiğini ve Lozan gibi barış antlaşmalarının bu konuya nasıl etki ettiğini içermesi gerekiyor.