Osmanlı'nın son dönemlerinde yabancı güçlerin etkisi ne şekildeydi?

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerini incelerken, yabancı güçlerin etkisini göz ardı etmek mümkün değil. Bu güçlerin etkisinde hem siyasi hem de ekonomik olarak birçok dış müdahale olduğunu biliyoruz. Bu yabancı güçlerin etkisi Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne ne kadar katkıda bulunmuştur? Farklı yabancı güçlerin Osmanlı’daki etkileri ne şekildeydi ve bu etkiler Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu getirmekte ne derece etkili oldu?