I. dünya savaşı ne zaman oldu? I. Dünya Savaşı'nın başlama ve bitiş tarihleri nelerdir?

Birçok önemli tarihi olaya ve sürece yol açan I. Dünya Savaşı, tarihte belirli bir öneme sahip olduğundan dolayı, bu savaşın ne zaman başladığını ve ne zaman sona erdiğini öğrenmek istiyorum. I. dünya savaşı ne zaman oldu? Savaşın başlama ve bitiş tarihleri nedir?

I. Dünya Savaşı Başlama ve Bitiş Tarihleri

I. Dünya Savaşı, 20. yüzyılın başlarında yaşanan ve global etkileriyle tarih sahnesini derinden etkilemiş bir olaydır. Dünya’nın en zengin ve en güçlü imparatorluklarının karşı karşıya geldiği bu savaş, oldukça uzun ve zorlu bir dönemdir.

Başlangıç Tarihi

I. Dünya Savaşı, tam olarak 28 Temmuz 1914 tarihinde başlamıştır. Bu tarih, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun, Avusturya Arşidükü Franz Ferdinand ve eşi Sophie’nin 28 Haziran 1914’te Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi sonrası, bu suikastı desteklemekle suçladığı Sırbistan’a savaş ilan etmesi olarak kabul edilir. Bu olayın tetiklemesiyle birlikte Avrupa’daki ittifak sistemi harekete geçmiş ve savaş genişlemiştir.

Bitiş Tarihi

I. Dünya Savaşı’nın bitişi, 11 Kasım 1918 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarih, Almanya’nın Müttefik Kuvvetler’e (özellikle Amerika, İngiltere ve Fransa) karşı savaşın devamını sürdüremez durumda olduğunu kabul edip ateşkes yapmaya zorlandığı gündür.

Bu iki tarih, dünya tarihinin en kritik dönemlerini temsil eder ve modern dünya düzeninin şekillendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. I. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte, birçok imparatorluk çökmüş ve yeni ulus devletler kurulmuştur. Ayrıca savaşın etkileri, ilerleyen yıllarda II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına zemin hazırlamıştır.

TERİMLER:

Arşidük: Avrupa’daki genellikle Habsburg hanedanına mensup olan prenselerin unvanı.
İttifak Sistemi: Özellikle 19. yüzyıldan itibaren Avrupa’da, devletlerin birbirleri ile yaptıkları askeri ve politik anlaşmalar sistemini ifade eder. Bu sistem genelde bir devlet veya devlet grubunun tehdidi karşısında başka bir devlet veya devlet grubunun güvenceyi sağlamak için bir araya gelmesi şeklinde oluşturuluyordu. I. Dünya Savaşı’nda bu sistem, savaşın tüm Avrupa’ya yayılmasına sebebiyet vermiştir.
Müttefik Kuvvetler: I. Dünya Savaşı’nda İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Japonya ve daha sonra katılan ABD ve diğer müttefik ülkelerin oluşturduğu kuvvetler. Bu kuvvetler, savaşı kazanan taraf olmuştur.