Bir müzede sadece girişlerin yapıldığı ve başlangıçta Şekil - I’deki gibi duran bir turnike, müzeye her bir kişi girdiğinde çeyrek tur dönmektedir. Bu müzeye;......?

  1. Bir müzede sadece girişlerin yapıldığı ve başlangıçta Şekil - I’deki gibi duran bir turnike, müzeye her bir kişi girdiğinde çeyrek tur dönmektedir. Bu müzeye; önce a kişi, sonra her birinde b kişi bulunan c tane grup girdiğinde turnike Şekil - II’deki gibi durmaktadır.
    Buna göre,

I. a + b . c tek sayıdır.
II. a + b + c tek sayıdır.
III. a . b . c çift sayıdır.

İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Resimde, bir matematik problemini anlatan bir metin ve bu problemle ilgili iki farklı durumda turnikelerin gösterildiği çizimler bulunmaktadır. Problemin tanımına ve verilen şekillere göre sorulan soruları ve çoktan seçmeli cevap seçeneklerini içermektedir. İlk çizim (Şekil - I) başlangıçtaki turnike durumunu, ikinci çizim (Şekil - II) ise grupların giriş yapmasının ardından turnikenin durumunu göstermektedir.