BCPL (Basic Combined Programming Language) nedir ve nasıl çalışır? Hangi amaçla oluşturulmuştur?

BCPL, temel birleşik programlama dili olarak bilinir, ancak bunun ne olduğu, nasıl çalıştığı ve hangi amaçlarla düşünüldüğü hakkında tam bir bilgim yok. BCPL nedir ve ne gibi özelliklere sahiptir? Hangi problemleri çözmek ya da hangi ihtiyaçları karşılamak amacıyla oluşturulmuştur ve BCPL kodunun çalışması için neler gerekli? BCPL’nin işlevsellik açısından yazılım dünyasına ne gibi katkıları olmuştur?

BCPL (Basic Combined Programming Language)

BCPL (Basic Combined Programming Language), ilk olarak Martin Richards tarafından Cambridge Üniversitesinde 1966 yılında geliştirilmiştir. BCPL, genel amaçlı bir programlama dilidir ve diğer dillerin oluşumunda önemli rol oynamıştır. C ve onun daha sonraki dillerine olan etkisiyle bilinir.

BCPL’nin Özellikleri

BCPL’nin özellikleri şu şekildedir:

 • Basitlik: BCPL’nin yapısı son derece basittir. Bu, öğrenmesini ve kodlama sürecinde hızlanmayı kolaylaştırır.
 • Taşınabilirlik: BCPL, iyi tanımlanmış bir ayrıştırma ve çeviri sürecine sahip bir dil olduğu için kodları farklı türdeki bilgisayarlarda çalıştırabilir.
 • Mikroprogramlama Desteği: Mikroprogramlama, işlemci altyapısının detaylarına inerek, işlemci komut setlerinin tanımlanmasına izin verir.

Basit bir BCPL kod örneği: Merhaba, Dünya!

BCPL (Basic Combined Programming Language), bilgisayar programlaması tarihinde önemli bir rol oynamış eski bir programlama dilidir. İşte basit bir BCPL örneği:

GET "LIBhdr"
LET start() = VALOF
  PUT "Merhaba, Dünya!" OUT
  RESULTIS 0

Bu kod, BCPL’de bir “Merhaba, Dünya!” mesajını ekrana yazdırmak için kullanılır. İşte bu kodun temel çalışma mantığı:

 • İlk olarak, “LIBhdr” adlı bir kütüphaneyi içe aktarıyoruz. Bu kütüphane, bazı standart işlevleri içerir.
 • LET start() = VALOF ifadesi, programın başlangıcını belirler.
 • PUT "Merhaba, Dünya!" OUT ifadesi, ekrana “Merhaba, Dünya!” metnini yazdırır.
 • RESULTIS 0 ifadesi, programın başarıyla sona erdiğini ve çıkış kodunun 0 olduğunu belirtir.

BCPL, C ve diğer modern dillerin atası olarak kabul edilen bir dil olup, yüksek seviyeli ve taşınabilir bir dil olarak kullanılmıştır. Ancak, modern dillerin aksine BCPL’nin daha az dil yapısı ve kütüphane desteği vardır.

BCPL’nin Oluşturulma Amacı

BCPL, birleşik bir dil olan CPL (Combined Programming Language) den türetilmiştir, ancak CPL’nin karmaşık ve geniş özellikleri kullanılmış olmasına rağmen, BCPL daha basit ve taşınabilir olması için oluşturulmuştur. CPL’yi kullanmanın zor olduğunu gören Martin Richards, daha basit bir dil oluşturmayı hedefledi.

BCPL, işlemciye özgü tasarım yerine genel amaçlı bir dil olması için de oluşturuldu. Bu taşınabilirlik özelliği, BCPL’nin çeşitli sistemlerde benimsenmesini kolaylaştırmıştır.

BCPL’nin Çalışma İlkeleri

BCPL’de yazılan bir program, öncelikle bir BCPL derleyicisi tarafından makine diline çevrilir. Sürecin bu aşamasında, yazılımcının kodunun uygunluğu ve semantik açıdan doğruluğu denetlenir. Hataların olup olmadığı kontrol edilir ve raporlanır.

Makine diline çevrilen BCPL kodu, sonra çeşitli donanım ve işletim sistemleri arasında taşınabilir olmalıdır.

Derlenen kod daha sonra bağlama sürecinden geçer. Bu süreçte, çeşitli kütüphanelerle ve dış kaynaklarla kod bağlanır. Sonucunda yürütülebilir bir program oluşturulmuş olur.

BCPL’nin Yazılım Dünyasına Katkıları

BCPL’nin en büyük katkısı, sonraki genel amaçlı ve taşınabilir programlama dillerinin (örneğin C, Java vb.) temelini oluşturmasıdır. C dilinin yapı taşlarının çoğu ve sözdizimi BCPL tarafından belirlenmiştir. Yani BCPL, modern yazılım dünyasının oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır.

BCPL, ayrıca mikroprogramlama konusunda da önemli bir adım olmuştur. Bu özelliğiyle, donanımın belirli kısımlarının kontrolünü yazılımcılara sağlar.

TERIMLER:

Mikroprogramlama: Bilgisayarın merkezi işlem birimindeki davranışı belirlediğimiz yazılım tasarım yöntemidir.
Taşınabilirlik: Bir programın, farklı donanım ve işletim sistemlerinde doğrudan çalışabilme veya en az düzenlemeyle çalışabilme yeteneğidir.