Basamaklı sayılar rakamla nasıl yazılırlar?

Dört veya daha çok basamaklı sayılar rakamlarla nasıl yazılırlar? Rakamlar kaçlı gruplara ayrılır?