Atatürk Tarım ve Köyişleri Bakanlığı döneminde hangi reformları gerçekleştirdi?

Atatürk Tarım ve Köy işleri Bakanlığı döneminde birçok önemli reform gerçekleştirdi. Bunlar arasında toprak reformu, sulama projeleri, tarım kredisi sistemleri, tarım işçilerinin sigortalanması gibi birçok yenilik yer almaktadır. Toprak reformu ile köylülerin toprak sahibi olması sağlanarak, tarımsal üretim artırılmıştır. Sulama projeleri ile de verimlilik artırılmış ve kuraklık riski azaltılmıştır. Tarım kredisi sistemleri sayesinde ise çiftçilerin modern tarım araçlarına sahip olmaları ve üretimlerini artırmaları sağlanmıştır.

Ayrıca, tarım işçilerinin sigortalanması da çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamıştır.