Antik Yunan'da Heykeltraşlık Nasıl Yapılırdı?

Antik Yunan döneminde heykeltraşlık nasıl yapılırdı? Hangi taş türleri kullanılırdı ve özgün Yunan heykeltraların ilham kaynakları nelerdi? Heykeltraşlar, bir heykeli nasıl oluşturuyorlardı - örneğin, ilk taslakları nasıl yapıyorlardı, hangi aletleri kullanıyorlardı, sonuç ürünü nasıl şekillendiriyorlardı? Farklı Yunan dönemlerinde (Arkaik, Klasik, Hellenistik) heykeltraşlık stilleri ve yöntemleri nasıl değişti ve bu dönemler arasında nasıl bir evrim oldu?