Bizans Surlarının yapım süreci ve mimari özellikleri nelerdir?

Bizans İmparatorluk döneminde inşa edilen ve İstanbul’un tarihinde önemli bir yeri olan Bizans Surlarının yapım aşaması nasıl gerçekleşmiştir? Hangi malzemeler kullanılmıştır ve hangi mimari teknikler uygulanmıştır? Surların hangi kısımlarında özellikle hangi özellikler göze çarpar? Ayrıca, bu surların savunma mekanizması nasıl tasarlanmış ve nerede hangi özellikler ön plana çıkmıştır?