Antik Yunan Drama Sanatının Dünya Tiyatrosu Üzerindeki Etkisi Nedir?

Antik Yunanistan, tiyatro sanatının doğduğu yer olarak kabul edilir. Antik Yunan Tiyatrosu, komedyaları ve trajedyaları ile bugünkü tiyatro anlayışının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu bağlamda, Antik Yunan drama sanatının dünya tiyatrosu üzerindeki genel etkisi nedir ve hangi yönleriyle diğer kültürlerin tiyatro anlayışlarına ilham vermiştir? Hangi ünlü oyunlar ve oyun yazarları Antik Yunan’dan etkilenmiştir? Modern tiyatro ve sinema yapımlarında Antik Yunan Tiyatrosu’ndan hangi öğeler görülebilir?