Almanca test soru çözümleri: Hemşirelik hizmetleriyle ilgili derinlemesine bilgi istiyor musunuz?

 1. Soru: Eine der in der Folge aufgezählten Tätigkeiten ist keine Maßnahme der Kompetenzen bei medizinischer Diagnostik und Therapie gemäß § 15 GuKG. Welche Tätigkeit ist gemeint?

  • Punktion der Arteria femoralis zur Blutabnahme im Rahmen einer ärztlich angeordneten Blutgasanalyse
  • Verabreichung einer intramuskulären Injektion.
 2. Soru: Welche der nachfolgenden Berufsbezeichnungen samt allfälliger Zusatzbezeichnung kann / darf nach den Bestimmungen des GuKG nicht geführt werden?

  • Pflegefachassistentin ( Pflege bei Nierenersatztherapie )
  • Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger ( Basales und mittleres Pflegemanagement ) ( Intensivpflege ).
 3. Soru: Welche Tätigkeit fällt nicht in das Qualifikationsprofil von Pflegeassistenten? Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit eines peripheren Venenzugangs ( „ Durchspülen " )?

  • Unterstützung von Angehörigen des gehobenen Dienstes in der Gesundheits- und Krankenpflege bei der Pflegeanamnese.
 4. Soru: Welche Tätigkeit gehört jedenfalls zum Qualifikationsprofil von Pflegeassistenten? Mitwirkung bei der praktischen Ausbildung von Auszubildenden in der Pflegeassistenz.

  • Anleitung von Studierenden des FH - Bachelor - Studiums Gesundheits- und Krankenpflege.
 5. Soru: Welche Tätigkeit fällt nicht in das Qualifikationsprofil von Pflegefachassistenten? subkutane Insulininjektion

  • Setzen eines transurethralen Kathetern bei einem männlichen Patienten.
 6. Soru: Welche Berufsgruppe darf die jeweilige andere Personen- / Berufsgruppe nicht anleiten?

  • Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen → Pflegeassistentinnen PflegefachassistentInnen → Pflegeassistentinnen.
 7. Soru: Welches Rechtsgut ist nicht durch das gerichtliche Strafrecht geschützt?

  • Versammlungsfreiheit
  • Leben und Gesundheit.
 8. Soru: Eine freiberuflich tätige diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin beauftragt eine bei ihr angestellte Pflegeassistentin mit der Durchführung von Pflegehandlungen bei einer betagten Klientin in deren Wohnung. Wer ist eigentlich die Vertragspartnerin der Klientin im Rahmen des Betreuungsverhältnisses?

  • Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin
  • Die Pflegeassistentin.

Almanca Test Soru Çözümleri: Hemşirelik Hizmetleri

Sorulara aşağıda detaylı çözümlerini bulabilirsiniz.

Soru: Eine der in der Folge aufgezählten Tätigkeiten ist keine Maßnahme der Kompetenzen bei medizinischer Diagnostik und Therapie gemäß § 15 GuKG. Welche Tätigkeit ist gemeint?

Bu soru, listelenen görevlerden hangisinin tıbbi teşhis ve terapi konusundaki yeteneklerin bir önlemi olmadığını sorar. Doğru cevap, “Arteria femoralis’in punktionu, bir doktorun emriyle kan gazı analizi çerçevesinde kan almak”, çünkü bu işlem spesifik bir tıbbi yetenek ve bilgi gerektirir ve genellikle sadece eğitimli bir doktor veya doktor asistanı tarafından yapılan bir işlemdir.

Soru: Welche der nachfolgenden Berufsbezeichnungen samt allfälliger Zusatzbezeichnung kann / darf nach den Bestimmungen des GuKG nicht geführt werden?

Bu soru, hangi iş unvanının GuKG düzenlemelerine göre kullanılamayacağını sormaktadır. Doğru cevap “Basales und mittleres Pflegemanagement und Intensivpflege” olan “Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger”, çünkü bu unvanın kullanılabilmesi için özel bir eğitime ve belgelendirmeye ihtiyaç vardır, bu da genel hemşirelik eğitimine dahil değildir.

Soru: Welche Tätigkeit fällt nicht in das Qualifikationsprofil von Pflegeassistenten?

Bu soru, hangi görevin bir Pflegeassistenten yetenek profiline uymadığını sormaktadır.
Periferik bir ven erişimini sürdürme (“Durchspülen”) genellikle genel hemşireliğe dahil değildir, bu nedenle bu doğru cevaptır.

Soru: Welche Tätigkeit gehört jedenfalls zum Qualifikationsprofil von Pflegeassistenten?

Bu soru, hangi işlem veya aktivitenin kesinlikle bir Pflegeassistenten’in nitelik profiline uyduğunu sormaktadır. Doğru cevap “Pflegeassistenz eğitimindeki öğrencilere pratik eğitimde yardım etme” olacaktır.

Soru: Welche Tätigkeit fällt nicht in das Qualifikationsprofil von Pflegefachassistenten?

Bu soru, hangi görevin Pflegefachassistenten’in nitelik profiline uymadığını sorar. Doğru seçenek “erkek bir hastada transüretral kateter yerleştirmek” olacaktır.

Soru: Welche Berufsgruppe darf die jeweilige andere Personen- / Berufsgruppe nicht anleiten?

Bu soru, hangi meslek grubunun diğer meslek grubuna rehberlik edemeyeceğini sorar.
Doğru cevap “Pflegeassistentinnen → Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen” olacaktır.

Soru: Welches Rechtsgut ist nicht durch das gerichtliche Strafrecht geschützt?

Bu soru, hangi yasal hak veya değerin yargısal ceza hukuku tarafından korunmadığını sorar. Doğru seçenek “toplantı özgürlüğü” olacaktır.

Soru: Eine freiberuflich tätige diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin beauftragt eine bei ihr angestellte Pflegeassistentin mit der Durchführung von Pflegehandlungen bei einer betagten Klientin in deren Wohnung. Wer ist eigentlich die Vertragspartnerin der Klientin im Rahmen des Betreuungsverhältnisses?

Bu soru, serbest meslek sahibi bir diplomalı hemşirenin, yaşlı bir klientsinin evinde bakım işlemlerini gerçekleştirmek için bir Pflegeassistentin’i görevlendirdiği bir durumda, sözleşmeli tarafın kim olduğunu sormaktadır. Doğru cevap “diplomierter Gesundheits- und Krankenpflegerin” olacaktır, çünkü hemşire, Pflegeassistentin’in işvereni ve klients ile sözleşmeyi yapan kişi olacaktır.

TERİMLER:

Punktion der Arteria femoralis: Femoral arterin punktasyonu, femoral arter üzerinden kan almayı gerekli kılan özelleşmiş bir tıbbi prosedüre.
Pflegeassistenten: Pflegeassistenten Avrupa’da bir tür hemşire olarak çalışan profesyonel sağlık hizmetleri çalışanlarıdır.
GuKG: GuKG (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz), Avusturya’daki profesyonel hemşirelik uygulamalarını düzenleyen bir yasadır.
Gesundheits- und Krankenpfleger: Almanya ve Avusturya’da genellikle akut ve yaşlı bakımı sağlayan, yüksek nitelikli hemşire.
Durchspülen: Bir ven hattını açık tutmak için kullanılan bir tekniktir.
Transurethraler Katheter: Mesanenin drenajı için kullanılan bir tüp tipi cihaz.
Versammlungsfreiheit: Toplantı özgürlüğü, genellikle bir hükümetin bir ülkedeki vatandaşların topluca toplanma hakkını anladığı şekilde ifade edilir.