20. yüzyılın başlarında iletişim araçları nasıldı?

20. yüzyılın başlarında, modern iletişim teknolojilerinin büyük çoğunluğu henüz geliştirilmemişti. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında iletişim araçları nasıldı? Bu zaman diliminde meydana gelen çeşitli etkinlikler ve teknolojik ilerlemeler, bu dönemdeki iletişim araçları üzerinde ne gibi etkiler yapmış olabilir? Kişilerarası iletişim araçları hangi teknolojilere dayanıyordu ve bunlar hangi alanlarda (örneğin, askeri, hükümet, ticaret, kişisel) kullanılıyordu? Bu dönemdeki iletişim araçları hakkında ne gibi hangi bilimsel ve teknolojik ilerlemeler vardı?