Drone'lar Nasıl İletişim Aracı Olarak Kullanılır?

Drone’lar teknolojinin son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir aracı. Fakat iletişim açısından nasıl bir öneme sahipler? Hangi teknolojik özellikleri iletişim açısından önemli ve bunlar insanoğlu için nasıl faydalı? Drone’lar iletişimde hangi alanlara hizmet edebiliyor ve gelecekte bu alanda hangi yenilikler ve ilerlemeler bekleniyor?