2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın teslim olması hangi olaylara sebep olduktan sonra gerçekleşti?

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın teslim olması tarih açısından önemli bir dönüm noktasıdır ve bu konuyu anlamak çağdaş tarihlerin daha sağlıklı değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Savaş koşulları içerisinde, hangi olaylar Japonya’nın teslim olmasına neden olmuştur? Bu olaylar hangi tarihsel döneme denk gelmekte? Teslim olmanın resmi kabulü nasıl düzenlendi ve bunun ardından hangi anlaşmalar yapıldı?