0,1 mol C2H5COOH bileşiğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

ÜNİTE: KİMYANIN TEMEL

Çoktan Seçmeli Soru:
31. 0,1 mol C2H5COOH bileşiğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

(NA: 6,02x10^23)

A) 6,02 x 10^22 tane molekül içerir.
B) 0,6 mol hidrojen atomu içerir.
C) 1,806x10^23 tane karbon atomu içerir.
D) 0,2 mol oksijen atomu içerir.
E) Toplam 6,02 x 10^23 tane atom içerir.

Sorunun Yanıtının Detaylı Analizi

C2H5COOH formülünde, 2 molekül karbon (C), 5 molekül hidrojen (H), 1 molekül karbon (C), 1 molekül oksijen (O), 1 molekül hidrojen (H), ve 1 molekül oksijen (O) olmak üzere toplam 11 atom bulunmaktadır.

Bu formülde yer alan atomlar için 1 mol’ün nasıl hesaplandığına bakalım:

  • 1 mol karbon (C): 6,02 x 10^23 atom
  • 1 mol hidrojen (H): 6,02 x 10^23 atom
  • 1 mol oksijen (O): 6,02 x 10^23 atom

Ayrıca belirtilen formülde, her atomun mol sayısı verilen toplam atom sayısı (6,02 x 10^23) ile çarpıldığında atomların gerçek sayısına ulaşılabilir.

Şimdi soruda istenen özelliklere göre analizimizi yapalım:

A) 6,02 x 10^22 tane molekül içerir.

C2H5COOH bileşiği için verilen mole sayısı 0,1 mol. 1 mol’un 6,02 x 10^23 molekül içerdiğini biliyoruz. Buradan, 0,1 mol’un 0,1 x (6,02 x 10^23) = 6,02 x 10^22 molekül içereceğini buluyoruz. Dolayısıyla bu ifade doğru.

B) 0,6 mol hidrojen atomu içerir.

Bu bileşikte, 6 hidrojen atomu bulunmaktadır. Verilen mole sayısı 0,1 mol olduğuna göre, bu mole sayısının 6 katı 0,6 mol olacaktır. Dolayısıyla bu ifade de doğru.

C) 1,806x10^23 tane karbon atomu içerir.

Bu bileşikte, 3 karbon atomu bulunmaktadır. Karbon atomlarının sayısı 0,1 mol x 3 = 0,3 mol’dir. Bu 0,3 mol’luk miktar, 0,3 x (6,02 x 10^23) = 1,806x10^23 atom sayısına eşittir. Dolayısıyla bu ifade doğru.

D) 0,2 mol oksijen atomu içerir.

Bileşikte 2 oksijen atomu bulunmaktadır. Verilen 0,1 mol değerinin 2 katı, 0,2 mol olur. Dolayısıyla bu ifade doğru.

E) Toplam 6,02 x 10^23 tane atom içerir.

Bileşikte toplamda 11 atom bulunmaktadır. Mole sayısını atom sayısına çevirmek için atom sayısını Avogadro sayısı ile çarparız. Burada Avogadro sayısı 6,02 x 10^23’tür. Ancak; bu ifade, her bir atomun 1 mol olduğunu (ki bu 6,02 x 10^23 atom demektir) belirtmektedir. Ancak verilen 0,1 mol değeri, bunun 10’da biri olan 6,02 x 10^22 atom olacağını gösterir. Dolayısıyla bu ifade yanlış.

Sonuç olarak, 0,1 mol C2H5COOH bileşiğiyle ilgili yanlış ifade “E” seçeneğinde verilen “toplam 6,02 x 10^23 tane atom içerir.” ifadesidir.

TERİMLER:

Mol: Bir maddenin 6,02 x 10^23 molekül içeren birim miktardır.
Avogadro Sayısı (NA): 1 mol’ün içerdiği parçacık (molekül, atom, iyon vb.) sayısıdır ve 6,02 x 10^23 olarak kabul edilir.
Atom: Maddelerin en küçük parçalarına denir. Kimyasal tepkimelere girebilir ve yeni bileşikler oluşturabilirler.
Bileşik: İki ya da daha fazla farklı türde atomun bir araya gelerek oluşturduğu kimyasal maddelere bileşik denir.
Molekül: İki veya daha fazla atomun bir araya gelerek kimyasal olarak birleştiği yapıya molekül denir.