Yüksek gerilim hattının kurulum süreci nasıldır?

Bir yüksek gerilim hattı kurulurken, hangi adımların izlendiği, bu tür bir proje için hangi ön araştırmaların gerektiği, hangi fiziksel ve çevresel faktörlerin dikkate alındığı ve nihai montaj süreci nasıl işler? Kullanılan malzemeler, ekipman ve makineler nelerdir ve bu prosedüre hangi güvenlik yönergeleri dahil edilmiştir?