Hidroelektrik santrallerin İnşaat prosesi nasıl gerçekleştirilir?

Hidroelektrik santrallerin inşasına başlamadan önce hangi tür ön araştırmalar yapılır? Hidrografik ve jeolojik analizler nasıl ve ne amaçla gerçekleştirilir? Betonarme veya çelik yapıların inşası hangi süreç ve evrelerden geçer? Su tutma kapasitesi nasıl hesaplanır? Hangi tür süreçler ve ekipmanlar enerjinin elektrik enerjisi haline dönüştürülme sürecinde rol oynar?