Yoksulluk içinde büyüyen çocukların yetişkinlik yaşamlarında iş başarısı sağlaması üzerine ailelerin rolü nelerdir?

Doğdukları yoksulluk koşulları altında, bireylerin gelişim dönemlerinde aileleri tarafından onlara sağlanan şartlar ve destek, onlar için hem duygusal hem de ekonomik açıdan kritik olabilir. Bu çerçevede, ailelerin ekonomik sıkıntılara rağmen çocuklarının yeteneklerini nasıl teşvik ettikleri, ne tür fırsatlar sundukları, maddi imkanların yetersizliği karşısında çocuklarına nasıl bir yaşam motivasyonu sağladıkları önemlidir. Şartlarına rağmen başarılı bir kariyere ve ekonomik bağımsızlığa ulaşan yetişkinler, çocukluklarında hangi koşullarda yetiştikleri ve ailelerinin bu süreçteki tutumlarını nasıl düşünüyorlar? Yani, yoksulluk içinde büyümüş bir çocuğun yetişkinlikte iş hayatında başarılı olmasında, ailelerinin sağladığı destek ve şartlar ne kadar etkilidir ve hangi faktörler rol oynamaktadır?