Ailelerin çocuklarının geliştirmesi gereken sosyal beceriler konusundaki rolü nedir?

Toplum içerisinde etkin bir şekilde yer alabilme, sosyal ilişkileri sağlam ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilme kabiliyeti, bireylerin psikolojik ve sosyal sağlığı için önemli bir unsur durumunda. Bu bağlamda, çocukların sosyal becerilerini geliştirme sürecinde ailelerin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiği üzerine araştırmalar nasıl sonuçlar sunmaktadır? Çocukların grup çalışmalarında, takım oyunlarında ve sosyal etkinliklerde aktif bir rol alabilmesi için aileler neler yapmalı, hangi tutum ve davranışları sergilemelidirler?