Ailelerin çocukların empati kurma yeteneklerini geliştirmedeki rolü nedir?

Empati; başkalarının duygularını, düşüncelerini anlamak ve hissetmek anlamına gelir. Çocukların sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olduğu bilinen bu beceri, çocuklar tarafından öğrenilebilir ve geliştirilebilir. Bu bağlamda, ailelerin çocuklarının empati becerilerini geliştirmekte nasıl bir role sahip oldukları önemli bir konudur. Ailelerin empati yeteneklerini kendi çocuklarında nasıl teşvik edebilecekleri, bu becerinin gelişiminde hangi aile dinamiklerinin önemli olduğu ve çocukların bu alandaki eğitimlerine ailelerin nasıl katkıda bulunabileceği konusu üzerinde durabiliriz.