Ailenin çocuklarının dini inançlarını şekillendirmesi ne şekilde olmalıdır?

Aileler, çocuklarının dini inançlarını nasıl etkiler? Bu konuda aileler nasıl bir tutum sergilemelidirler? Ailenin çocuğun dini inançlarının oluşumunda ne tür rolleri vardır ve bu konuda aileler nasıl bir yaklaşım sergilemelidirler? Ayrıca, çocukların dini inançlarını geliştirirken ailelerin karşılaştığı sorunlar nelerdir? Bu sürecin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimine etkisi nedir?