Çocukların Savunmasız Gruplara Karşı Tutumlarına Aileler Nasıl Yardımcı Olabilir?

Aileler, çocuklarının gelişim süreci boyunca ne tür roller aldıklarını bilmektedir. Ancak çocukların savunmasız gruplara, engelli bireylere karşı gösterdikleri tepkiler, tutumlar ve anlayış derecesi ailelerin eğitim yaklaşımlarına bağlıdır. Bu nedenle, ailelerin çocuklarına savunmasız gruplara (örneğin, engelli bireyler, yaşlılar, göçmenler vb.) nasıl daha saygılı ve sevgi dolu bir tutumla yaklaşmaları gerektiği konusu üzerinde durmalıyız. Ailelerin bu konuda çocuklarını nasıl yönlendirdikleri ve bu tutumların çocukların toplumsal algıları üzerinde ne tür etkiler oluşturduğu üzerine bir açıklık getirebilir misiniz?