Yayıncıların ve diğer yerel medyanın topluluklara hizmet etmesinin alışılmadık yolu nedir? İnovasyon Yarışması'nda ne sorulabilir?

 1. Ulusal Yayıncılar Birliği, PILOT İnovasyon Yarışması’nı 2016 yılında başlattı. Yarışma, derneğin birincil müşterileri olan yayıncılara yardımcı olmayı amaçlayan belirli bir zorluk sorusu etrafında yoğunlaşıyor. En güncel zorluk sorusu şuydu: “Yayıncıların ve diğer yerel medyanın topluluklara hizmet etmesinin alışılmadık yolu nedir?” PILOT organizatörleri bir sonraki mücadelelerini tasarlamalarına yardımcı olmanız için sizinle sözleşme imzaladı. İnovasyon ve müşteri odaklı girişimcilik süreçlerine ilişkin bilginizi kullanarak ne tavsiye edersiniz? Zor soruyu belirleme konusunda nasıl bir yol izlersiniz? İnovasyon Yarışması’nda inovasyonla ilgili hangi sorularınız olur?

Zor bir sorun belirlemek için PILOT İnovasyon Yarışması’nı tasarlayacakken şu adımları izleyebiliriz:

 1. Sorun tespiti: En başta, yayıncıların ve diğer yerel medyanın topluluklara hizmet etmek konusunda karşılaştığı en büyük zorluklardan birini belirlememiz gerekiyor. Bu, yayıncılarla yapılan araştırmalar, yerel medyanın güncel durumu ve toplulukların ihtiyaçlarına odaklanan veri analizleri gibi kaynaklardan elde edilebilir.

 2. Başabaş Noktası Belirleme: Potansiyel bir zorluk sorusu belirledikten sonra, başabaş noktasını belirlememiz gereklidir. Yani, bu sorunun çözümünü bulabilmek için ne gibi kaynaklara, yeteneklere veya yeniliklere ihtiyaç duyulacağını anlamamız gerekiyor.

 3. İnovasyon Odaklı Sorular: Yarışmaya katılacak girişimcilerin ve yenilikçilerin düşüncelerini harekete geçirebilmek için, belirlediğimiz sorun etrafında odaklanmalarını sağlayacak sorular oluşturmalıyız. Bu sorular, ortaya çıkabilecek çeşitli çözüm fikirlerini destekleyebilmeli ve yenilikçi çözümler için girişimcilere ilham verebilmelidir.

 4. Yaratıcı Düşünce Uyandırmak: İnovasyon Yarışması’nın amacı yaratıcı fikirleri teşvik etmek olduğundan, bu soruların yaratıcı düşünceyi uyandırabilecek nitelikte olması önemlidir. Sorular, farklı disiplinlerden insanların katılımını sağlamalı, yenilikçi düşüncenin sınırlarını zorlamalı ve farklı bakış açılarını kucaklamalıdır.

 5. Sorun Alanı Hakkında Araştırma: Belirlediğimiz sorun etrafında daha fazla araştırma yapmalı ve mevcut çözümleri analiz etmeliyiz. Bu, o alanda yapılan çalışmaları incelemeyi, benzer projeleri ve girişimleri araştırmayı ve diğer sektörlerdeki örnekleri gözden geçirmeyi içerir.

İnovasyon Yarışması için inovasyonla ilgili sorular.

İşte bir inovasyon yarışması için kullanılabilecek sorulardan bazıları:

 1. Projenizin Temel Amacı Nedir?
 • Projede çözmeyi hedeflediğiniz temel bir sorun veya ihtiyaç nedir?
 1. Neden Bu İnovasyona İhtiyaç Var?
 • Projede ele alınan konu veya sorun neden önemlidir? Mevcut durumu nasıl iyileştirebilir?
 1. İnovasyonunuz Hangi Sektöre Yöneliktir?
 • İnovasyonunuz hangi sektörde kullanılabilir? Hangi endüstri veya alanlarda etkili olabilir?
 1. Projenizin Sürdürülebilirlik Planı Nedir?
 • İnovasyonunuzun uzun vadeli etkilerini ve sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacaksınız?
 1. Hedef Kitleniz Kimdir?
 • Projeniz hangi kullanıcı veya müşteri gruplarına hitap ediyor? Hedef kitlenizin ihtiyaçları nelerdir?
 1. Projenizin Teknolojik Altyapısı Nedir?
 • İnovasyonunuzun temel teknolojik öğeleri nelerdir? Kullanılan teknolojilerin nasıl çalıştığı hakkında bilgi verin.
 1. Rekabet Avantajınız Nedir?
 • Benzer projelerle karşılaştırıldığında, projenizin öne çıkan özellikleri nelerdir? Rekabet avantajınız nedir?
 1. İnovasyonunuzun Topluma Katkısı Nedir?
 • Projenizin topluma nasıl bir katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Toplumsal fayda yaratma potansiyeli nedir?
 1. Hangi Aşamada Bulunuyorsunuz ve Gelecek Adımlarınız Nelerdir?
 • Projenizin geliştirme sürecinde hangi aşamada olduğunuzu açıklayın. Gelecek adımlarınız ve hedefleriniz nelerdir?
 1. İnovasyonunuzu Tanımlayan Temel Özellikler Nelerdir?
 • Projenizin öne çıkan temel özellikleri veya benzersiz noktaları nelerdir? Neden diğerlerinden farklıdır?
 1. İnovasyon Sürecinizde Karşılaştığınız Zorluklar Nelerdir?
 • İnovasyon sürecinizde karşılaştığınız zorlukları ve bu zorlukları aşma stratejilerinizi açıklayın.
 1. Maliyet ve Getiri Analizi Yaptınız mı?
 • İnovasyonunuzun maliyet ve getiri analizini yapmış mısınız? Projenin finansal açıdan sürdürülebilir olup olmadığını değerlendirdiniz mi?
  Tabii ki, işte birkaç farklı inovasyonla ilgili soru önerisi:
 1. İnovasyonunuz Hangi Sorunu Çözüyor ve Bu Sorun Neden Önemli?
 • İnovasyonunuz, günlük yaşamda veya bir endüstride karşılaşılan belirli bir sorunu nasıl çözüyor ve bu sorunun neden önemli olduğunu düşünüyorsunuz?
 1. Projeniz Hangi Yenilikçi Teknolojileri veya Metodları Kullanıyor?
 • İnovasyonunuzda kullanılan teknolojiler veya yaklaşımlar nelerdir ve bu unsurlar projenizin etkinliğini nasıl artırıyor?
 1. Kullanıcı Geri Bildirimlerine Nasıl Yaklaşıyorsunuz?
 • İnovasyon sürecinizde kullanıcı geri bildirimlerini nasıl topluyor ve değerlendiriyorsunuz? Bu geri bildirimleri nasıl kullanıyorsunuz?
 1. Projenizdeki Ekip Çeşitliliği Nasıl Sağlanıyor?
 • İnovasyon ekibinizde hangi uzmanlık alanlarından gelen kişiler bulunuyor? Ekip çeşitliliğinin projenizin başarısına etkisi nedir?
 1. İnovasyonunuzun Eğitim ve Bilinçlendirme Potansiyeli Nedir?
 • İnovasyonunuzun kullanıcılarına veya topluma yönelik eğitim veya bilinçlendirme fırsatları sağlayabilir mi? Bu potansiyeli nasıl değerlendiriyorsunuz?
 1. Projenizin Hukuki ve Etik Yönleri Hakkında Düşündükleriniz Neler?
 • İnovasyonunuzun hukuki ve etik açılardan karşılaşabileceği zorluklar nelerdir ve bu konudaki stratejiniz nedir?
 1. İnovasyonunuzun Büyüme ve Genişleme Planları Nelerdir?
 • Projeniz başarılı olduğunda, nasıl bir büyüme ve genişleme planınız var? Yeni pazarlara açılmayı veya ürün/ hizmet yelpazenizi genişletmeyi düşünüyor musunuz?
 1. İnovasyonunuzun Çevresel Etkileri Nasıl Değerlendirildi?
 • İnovasyonunuzun çevresel etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk konularını projenizde nasıl ele alıyorsunuz?
 1. İnovasyonunuzun Kullanıcı Deneyimini Nasıl Geliştiriyorsunuz?
 • Kullanıcı deneyimi, projenizin başarısında önemli bir rol oynar. İnovasyonunuzun kullanıcı dostu olmasını nasıl sağlıyorsunuz?
 1. Projenizin Gelecekteki Trendlere ve Teknolojik Gelişmelere Nasıl Uyum Sağlayacağını Düşünüyorsunuz?
  • İnovasyonunuz, gelecekteki trendlere ve teknolojik gelişmelere nasıl uyum sağlayacak? Gelecekteki değişimlere nasıl adapte olmayı planlıyorsunuz?

TERİMLER:

 • Başabaş Noktası: Bir projenin başlaması ve geri dönüş sağlaması arasındaki noktaya denir. Proje bu noktadan sonra kar elde etmeye başlar.

Ulusal Yayıncılar Birliği için bir sonraki PILOT İnovasyon Yarışması’nın tasarımına yardımcı olmak için şu tavsiyelerde bulunabilirim:

İnovasyon ve müşteri odaklı girişimcilik süreçlerine ilişkin bilginizi kullanarak şu tavsiyelerde bulunabilirsiniz:

 • Müşteri odaklı olun. Zor soruyu belirlerken, yayıncıların ve diğer yerel medyanın ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlamaya odaklanın. Bu, yayıncılarla ve topluluklarıyla görüşmeler yapmak, anketler ve araştırmalar yapmak gibi çeşitli yöntemlerle yapılabilir.
 • İnovasyona açık olun. Zor soru, mevcut uygulamaların ötesine geçen yenilikçi çözümlere yol açmalıdır. Yaratıcı olun ve yayıncıların ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yaklaşımlar düşünün.
 • Pratik olun. Zor soru, yayıncıların hayata geçirebileceği pratik çözümlere yol açmalıdır. Çok iddialı veya zor ulaşılabilir hedefler belirlemekten kaçının.

Zor soruyu belirleme konusunda şu yolu izleyebilirsiniz:

 1. Müşteri araştırması yapın. Yayıncılarla ve topluluklarıyla görüşmeler yapın, anketler ve araştırmalar yapın. Bu, yayıncıların ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlamanıza yardımcı olacaktır.
 2. İnovasyon fikirleri geliştirin. Yayıncıların ve toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümler düşünün. Yaratıcı olun ve mevcut uygulamaların ötesine geçin.
 3. Zor soruyu geliştirin. Müşteri araştırması ve inovasyon fikirlerinizi temel alarak zor soruyu geliştirin. Zor soru, müşteri odaklı, yenilikçi ve pratik olmalıdır.

İnovasyon Yarışması’nda inovasyonla ilgili şu sorularınız olur:

 • Yarışma, yayıncıların ve diğer yerel medyanın hangi ihtiyaçlarını veya zorluklarını ele alıyor?
 • Yarışma, yenilikçi ve pratik çözümlere yol açacak mı?
 • Yarışma, yayıncıların ihtiyaçlarına ve zorluklarına gerçekçi bir şekilde yanıt veriyor mu?

Bu sorular, yarışmanın inovasyon hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

Özellikle, bir sonraki PILOT İnovasyon Yarışması için zor soruyu belirlemek için şu soruları sorabilirsiniz:

 • Yayıncılar ve diğer yerel medya, topluluklarına nasıl daha iyi hizmet edebilir?
 • Yayıncılar ve diğer yerel medya, yeni teknoloji ve trendlerden nasıl yararlanabilir?
 • Yayıncılar ve diğer yerel medya, topluluklarının ihtiyaçlarını daha iyi nasıl anlayabilir?

Bu sorular, yayıncıların ve diğer yerel medyanın karşı karşıya olduğu temel sorunları ve fırsatları ele alan zor bir soru geliştirmenize yardımcı olacaktır.