Türkiye'nin geçtiği meridyen ve paraleller hangileridir?

Coğrafi konum bakımından dünya üzerinde önemli bir konumda bulunan Türkiye’nin üzerinden geçen meridyen ve paralel daireler nelerdir? Bu meridyen ve paralellerin koordinatları nedir ve hangi bölgelerden geçerler?

Türkiye’nin Geçtiği Meridyen ve Paraleller

Türkiye, dünya üzerindeki önemli bir konumundan dolayı birçok meridyen ve paralel hattı üzerinden geçer. Bu hatlar sayesinde Türkiye’nin coğrafi konumu belirlenir.

Türkiye’nin Geçtiği Meridyenler

Meridyenler, Türkiye’nin en doğusundan en batısına uzanan ve Türkiye’yi kuzeyden güneye doğru ilerlerken geçtiği boylamlardır. Meridyenler, Dünya’nın ekvatoral çevresi boyunca 360° dönen hatlardır ve “Longitude” olarak da isimlendirilir.

Türkiye’nin üzerinden geçen en doğudaki meridyen 44°13’40" doğu meridyenidir. Bu meridyen Iğdır’ın Aralık ilçesinden geçer. Daha batıda kalan Türkiye’nin sahip olduğu en batı noktasındaki meridyen ise 26°02’35" doğu meridyenidir. Bu meridyen Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden geçer.

Özetlemek gerekirse, Türkiye’nin üzerinden geçen meridyenler arasındaki en doğudaki ve en batıdaki meridyenler arasında yaklaşık 18 derece fark vardır ve Türkiye bu boylamlar arasında yayılan bir alana yayılır.

Türkiye’nin Geçtiği Paraleller

Paraleller, Türkiye’nin en kuzeyinden en güneyine uzanan ve Türkiye’yi doğudan batıya doğru geçerken izler. Paraleller, Dünya üzerinde ekvatorla paralel olarak yer alan ve Ekvator’a göre belirli bir ‘enlem’ (Latitude) derecesi olan hatlardır.

Türkiye’nin üzerinden geçen en kuzeydeki paralel 42°06’28" kuzey paralelidir. Bu paralel Sinop’un İnceburun bölgesinden geçer. En güneydeki paralelse 35°54’26" kuzey paralelidir ve bu paralel Antalya Kaş ilçesinden geçer.

Sonuç olarak, Türkiye’nin üzerinden geçen paraleller arasında yaklaşık 6 derecelik bir fark vardır ve Türkiye bu enlemler arasında yayılan bir alana yayılır.

TERİMLER:

Meridyen: Dünya’nın kuzey ve güney kutupları arasında, başlangıç meridyeni olan Greenwich üzerinden 360° dönen ve uzunluk veya boylam olarak ifade edilen hatlardır.
Paralel: Dünya üzerinde ekvatorla paralel olarak yer alan ve Ekvator’a göre belirli bir ‘enlem’ derecesi olan hatlardır.

1 Beğeni