Türkiye'nin Asya kıtasındaki toprağına ne ad verilir?

Türkiye, coğrafi olarak hem Avrupa hem de Asya kıtasında yer alır. Avrupa’daki toprağına genellikle Trakya ismi veriliyor. Peki, Türkiye’nin Asya kıtasında yer alan toprağının adı nedir?

Türkiye’nin Asya kıtasında yer alan toprağına Anadolu adı verilir. Anadolu, Türkiye’nin toplam yüz ölçümünün yaklaşık %97’sini kaplar. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege, Marmara, Karadeniz ve Akdeniz olarak 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler, coğrafi, iklimsel, bitki örtüsü ve kısmen de olsa yöresel kültür farklılıklara sahiptirler. Anadolu kelimesi, Ana + Dolu şeklinde de anlamlandırılabilir ve ‘Anne dolu, Ana yurdu’ gibi anlamlar içerir.