Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecindeki Gelişmeler ve Beklentiler Nelerdir?

 1. Türkiye, Avrupa Birliği’ne ne zaman başvurdu ve süreç nasıl ilerledi?
 2. AB ülkeleri Türkiye’nin AB’ye katılımına ne kadar sıcak bakıyor?
 3. Türkiye’nin AB’ye katılımı için gerekli uyum yasaları hangileridir?
 4. Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan sorunlar nelerdir ve bu sorunlar nasıl çözülebilir?
 5. Türkiye’nin AB’ye katılımı ile Türk toplumu ve ekonomisi ne gibi avantajlar elde edebilir?
 6. AB’ye katılım sürecinde Türkiye’nin yaptığı reformlar ve değişiklikler nelerdir?
 7. AB, Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi alanında yaptığı icraatlara nasıl bakıyor?
 8. Türkiye, AB ile müzakerelerde hangi başlıklarda ilerleme kaydetti ve hangi konularda sorunlar yaşandı?
 9. AB’nin Türkiye’nin üyeliği konusunda ortaya koyduğu şartlar nedir ve Türkiye bu şartları sağlayabilir mi?
 10. Türkiye’nin AB üyeliği konusunda halkın görüşleri nelerdir?
1 Beğeni
 1. Türkiye, AB üyeliği için resmi başvurusunu 14 Nisan 1987 tarihinde yapmıştır. Ancak, müzakerelerin başlaması 2005 yılında gerçekleşmiştir.
 2. AB ülkeleri arasında Türkiye’nin AB üyeliği konusunda farklı bakış açıları bulunmaktadır. Bazı ülkeler tam destek verirken bazıları karşı çıkmaktadır.
 3. Türkiye’nin AB’ye katılımı için gerekli uyum yasaları arasında rekabet hukuku, tarım, çevre, adalet alanları gibi birçok konu yer almaktadır.
 4. Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan sorunlar arasında insan hakları, basın özgürlüğü, Kıbrıs sorunu gibi konular yer almaktadır. Bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
 5. Türkiye’nin AB’ye katılımı ile Türk toplumu ve ekonomisi daha istikrarlı bir gelecek ve AB pazarına erişim gibi avantajlar elde edebilir.
 6. Türkiye, AB üyeliği sürecinde birçok reform ve değişiklik yapmıştır. Bu reformlar arasında ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda yapılan düzenlemeler yer almaktadır.
 7. AB, Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi alanında yaptığı icraatlara ilişkin birçok eleştiri yapmaktadır. Ancak son dönemde bu alanda da ilerlemeler kaydedildiği görülmektedir.
 8. Türkiye, müzakerelerde toplam 35 fasıl bulunmaktadır. Şu ana kadar açılan 16 fasılda bazı ilerlemeler kaydedilirken, bazı konularda sorunlar yaşanmıştır.
 9. AB’nin Türkiye’ye yönelik ortaya koyduğu şartlar arasında insan hakları, hukukun üstünlüğü, ekonomik ve siyasi reformlar gibi konular yer almaktadır. Türkiye bu şartları sağlayabilir mi konusunda ise tartışmalar devam etmektedir.
 10. Türkiye’nin AB üyeliği konusunda halkın görüşleri farklılıklar göstermektedir. Bazı kesimler AB üyeliğine olumlu bakarken, bazı kesimler ise negatif görüşe sahiptir.