Sürekli baskı altında tutulan çocukların psikolojisi nasıl etkilenir?

Ebeveynlerin sürekli baskı altında tuttukları çocukların davranışları, duygusal durumları, sosyal ve öğrenme kapasiteleri üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Sürekli bir takım mükemmeliyetçi standartlara ulaşmaları için baskı altında tutulan çocuklar, bu durum karşısında nasıl bir tepki gösterirler? Bu tür bir ebeveyn davranışının, çocuklarda anksiyete, depresyon veya başka psikolojik sorunları tetikleme olasılığı var mıdır? Baskı altında olan çocukların diğer çocuklara göre sosyal becerileri, kendine güveni, problem çözme yetenekleri ve genel yaşam doyumu ne durumdadır?