Su ve atık su arıtma tesislerine enerji verimliliği nasıl uygulanabilir?

Su arıtma tesislerinde enerji kullanımı genellikle birincil operasyonel giderler arasındadır ve bu tesisler genellikle bir yerleşim bölgesinin en büyük enerji tüketici olan yapılarıdır. Bununla birlikte, atık su arıtma tesisleri genellikle önemli miktarda enerji potansiyeli içeren organik maddelere sahiptir. Bu nedenle, su ve atık su arıtma tesislerinin enerji verimliliğini artırmak için hangi teknolojiler ve stratejiler uygulanabilir? Enerji verimliliğini artırmak için hangi teknikler veya teknolojiler kullanılabilir ve bu tesislere nasıl uyarlanabilir? Sonuçlar neler olacaktır ve hangi avantajları veya dezavantajları olacaktır?