Su kaçaklarını tespit etmek için hangi ileri teknolojik yöntemler kullanılabilir?

Su ve kanalizasyon sistemlerinde su kaçakları, özellikle geniş ve karmaşık bir su dağıtım ağına sahip olan kentsel alanlarda büyük bir sorun teşkil eder. Bu kayıplar ciddi maliyetlere ve su kaynaklarının israfına yol açar. Suya dayalı altyapı yöneticileri ve mühendisler bu problemları çözmek için çeşitli teknolojik çözümler araştırmaktadır. Bu durumda, hangi ileri teknolojiler su kaçağı tespitinde etkin olarak kullanılabilir? Bu teknolojilerin prosedürleri, maliyetleri, ölçeklenebilirlikleri ve güvenirlikleri nelerdir? Yeni teknolojilerin bu konuda daha önce kullanılanlara göre avantajları ve dezavantajları nelerdir?